Search

AlmeDalarna, Visby 2-4 juli 2017

AlmeDalarna, Visby 2-4 juli 2017

2017-07-02 kl. 09:00 - 17:00

Hälsodalen, St Hans Café i Visby

02

Jul

Under Almedalasveckan finns Dalarnas kommuner och organisationer på plats.

Välkommen till Hälsodalen, St Hans Café i Visby för att ta del av seminarier, mingel och midsommarfirande!

Pressmeddelande 2017-06-22

Följ hela programmet på www.almedalarna.se

Programmet i kortet:

”Skräpytor”, tillväxtmotorer eller det postgeografiska samhället? 2/7 Kl 16.00 -17.00

Synen på regioner utanför storstäderna idag och i framtiden. Lärdomar av Trump och Brexit för den svenska ”hela landet ska leva”-debatten. Identiteter, ”centrum-periferi”-berättelsen, klyftor och tonläge i debatten.

 • Varför har vi så olika syn på regioner utanför storstaden?
 • Kommer urbaniseringen att fortsätta, ta sig andra uttryck, plana ut eller vända?
 • Vilka olika scenarier kan vi se när det gäller storstädernas respektive regionerna utanför storstädernas utveckling?

Midsommarfest i Hälsodalen, 2/7 direkt efter talet i Almedalen, plats Hälsodalen

Sverige: det nya drömlandet för storinvesteringar? – eller vem lyckas med de stora forskningsinvesteringar, 3/7 kl 9.00 – 10.00 

 • Vilka är de utvecklingsmöjligheter och industriella kringeffekter av investeringar finns att bygga vidare på inom ESS i ett nationellt, regionalt och internationellt perspektiv?
 • Är vi i ”Dödsskuggans Dal” i det svenska finansieringssystemet när det gäller investeringar i internationella storforskningsinfrastrukturer?
 • Är innovationsupphandlingar enligt internationella förebilder något att ta efter?
 • Hur avancerad framkantsforskning driver industriell utveckling och tillväxt?

Handelskrig, Nyindustrialisering eller ”basically gone”? – Utmaningar och möjligheter för svensk industri på 2020-talet,  3/7 kl 10.15 – 11.15

 • Hur ser framtiden för svensk industri ut? Kommer Sverige i slutet av 2020-talet att vara en industrination eller inte? Har vi lyckats nyindustrialisera landet?
 • Efter Brexit och Trump: finns det någon risk för ett kallt handelskrig? Hur ser en strategi för svensk industri ut i en tid då både globalisering och protektionism påverkar möjligheterna?
 • Går det att skapa bättre förutsättningar för svenska industriföretag?

Kunskapsurbanisering Eller boomerangeffekt? – Möjligheter och utmaningar för skola och utbildning utanför storstäderna, 3/7 kl 11.30-12.30

Ett seminarium om hur tillgången till kunskap, utbildning och jobb påverkar människors vägval.

 • Hur påverkar och påverkas regioner utanför storstäderna av kunskapssamhället och urbaniseringen?
 • Kan man tala om en ”kunskapsurbanisering”, där fler går i grundskolan i hembyn/hemorten, läser på gymnasiet i en närliggande kommun, och studerar på högskola på en universitetsort, och sedan söker och får jobb i storstäderna?
 • Eller handlar det snarare om en boomerangeffekt, där möjligheterna att läsa på högskola stärks också i regioner utanför storstäderna – i kombination med att de från regionen som har läst på universitet i en annan del av landet återvänder för ett yrkesliv i den region de växte upp i?
 • Hur har det sett ut hittills – och hur kan det se ut i framtiden: hamnar fler och fler i storstäderna till slut, återvänder de till hemregionen, eller behöver de inte ens lämna den?
 • Hur ser skillnaderna i tillgång till utbildning och bildning ut – både geografiskt, socialt och gendermässigt? Vad beror de på?
 • Hur kan vi säkra en likvärdig tillgång till bildning och utbildning genom hela livet för människor i hela landet?
 • Hur kan landsortskommunerna få bättre förutsättningar att behålla och locka till sig utbildade människor?

Förebyggande hälsa: utmaningar, skillnader & effekt. Möjligheter att minska ohälsa i framtiden, 3/7 kl 12.45-13.45

Med hälsoförebyggande insatser kan såväl människors ohälsa som samhällets kostnader i framtiden minska kraftigt. Många talar om vikten av detta, men hur ser de faktiska hälsoförebyggande insatserna ut?

 • Hur skiljer sig de förebyggande hälsoinsatserna mellan olika regioner och kommuner runt om i landet?
 • Hur mycket kan samhället tjäna på att förebygga ohälsa – ekonomiskt och mänskligt?
 • Vilka positiva erfarenheter finns, och vad har inte fungerat?
 • Hur ska ansvaret för och finansieringen av det förebyggande hälsoarbetet se ut?

Sverige på Efterkälken inom besöksnäringen – varför kör vi inte full fart när alla förutsättningar finns?, 3/7 kl 14.00-15.00

Vi har hamnat i ett moment 22 och politiker saknar kunskap om utvecklingsmöjligheterna.

 • Är det så att allemansrätten hindrar oss från att utveckla våra produkter inom besöksnäringen?
 • Ett sätt vore att kommersialisera Naturreservaten, se ex från andra länder.
 • Varför sitter det offentliga (kommuner, regioner, staten m.fl. ) på ovärderliga tillgångar där man inte släpper in kommersiella aktörer?
 • Varför lyckas vi inte hitta de tyngre finansiärerna?

Vägval Sverige – Almedalsveckans stora regionpolitiska debatt, 3/7 kl 15.15.-16.15

Almedalsveckans stora regionpolitiska debatt mellan de åtta riksdagspartiernas talespersoner och landsbygdsministern. Gemensamma frågor till alla åtta + dueller två och två.

 • Hur vill de olika partierna gå vidare efter den stora regionbildningskollapsen?
 • Vilka är de viktigaste förslagen för att bidra till att hela landet kan leva?

Under tisdag den 4 juli genomför power meetings för slutna grupper.

Programmen uppdateras löpande.

För mer kontakt inom Dalarna Science Park, kontakta Ann-Louise Larsson, 070-695 6292

Ann-Louise Larsson

Kommunikation

070-695 62 92