Search

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

2017-09-06 kl. 12:00 - 16:00

Samarkand, Fredsgatan 27, Ludvika

06

Sep

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med Samarkand och Region Dalarna.

Utgångspunkt är företagens utmaningar för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:
• Finns rätt kompetens?
• Effektiv omvärldsbevakning?
• Beredskap att samarbeta med andra?
• Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:
• Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
• Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
• Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad
du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.

Medverkar gör bland andra: Thomas H. Andersson, platschef ABB i
Ludvika, Magnus Björkman, vd Tension, Tommy Larsson, Dalarna Beyond
Digitalization, Abbe Ronsten, ordförande Region Dalarna, Anders Westholm,
president Power Trender, tillsammans med representanter för Tillväxtverket och
Automation Region.

Forumet leds av Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig för IVAs projekt Smart industri.

En viktig del av IVAs projekt Smart industri är en tävling där vi uppmärksammar
företag som utvecklat sin verksamhet genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
På www.smartindustri.nu kan du nominera företag till årets tävling och läsa om
2016 års pristagare.

Huvudfinansiär för projektet är Tillväxtverket. En rad företag och organisationer är också
engagerade: Automation Region, Ericsson, Siemens, Teknikföretagen, AB Volvo och ÅF.