Search

Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Upphandling Extern utvärdering till projekt SPINN

Inlagd i kategori Nyheter

2018-02-21

Dalarna Science Park har behov av extern utvärderare till projekt SPINN. Projektet har av Tillväxtverket beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Beslut om att bevilja projektet stöd har fattats och projektperioden omfattar 2018-01-01 – 2021-04-30. Den totala projektbudgeten uppgår till 44 862 800 kr. Med anledning av projektets storlek ska löpande utvärdering ske, vilket innebär att en extern aktör löpande följer ...

Läs mer

Debatt: Skapa mer valuta för forskningspengarna – förstärk samverkan mellan akademi, näringsliv och beslutsfattare

Inlagd i kategori Nyheter

2018-02-05

Att innovation och nya idéer krävs för att skapa fler hållbara företag och arbetstillfällen är vi nog alla överens om men hur ska det gå till och vad krävs för att stärka innovationskraften i Dalarna? Det krävs insatser för att forskningsresultat i större utsträckning än idag ska omsättas till tjänster och produkter Forskning och innovation är av central betydelse för tillväxten och ...

Läs mer

Vad är digital transformation?

Inlagd i kategori Affärsutveckling, Om events

2018-02-01

Conny Svensson, ansvarig för digital transformation, CGI Sverige, besökte Dalarna Science Park i mitten av januari. Han gav oss sina bästa tips på vägen inför ditt företags transformation. Det handlar om förändring Digital transformation handlar i korthet om förändring. Ny teknik är en del men det är nya tankesätt kring hur vi arbetar som vi främst behöver förändra. En förändringsresa tar tid och ...

Läs mer