Search

Idéjakt bland utlandsfödda

Idéjakt bland utlandsfödda

Nirvana Gharni söker utlandsfödda som driver eller funderar på att starta företag för att berätta om vilka möjligheter som finns i regionen. – Vi kanske kommer att se resultat av det här om fem, tio år, säger hon.

På Nirvanas Gharnis visitkort står Idea hunting; idéjakt. Hennes jobb är att nosa upp företagsidéer och företagsamma människor. Utlandsfödda nyttjar främjandesystemet mindre än infödda idag, trots att de med utländsk bakgrund startar företag i högre grad. – Mitt mål är att de ska lära känna det svenska samhället bättre, se vilka möjligheter som finns här i Dalarna.

Föreläser för utlandsfödda

Nirvana har bland annat föreläst i olika sammanhang, till exempel för utlandsfödda akademiker som går Korta Vägen på Högskolan Dalarna och för deltagarna i projektet Nyanlänt Företagande som drivs av Företagarna Dalarna. Där har personer som drivit företag i sina hemländer fått information om hur det är att driva eget i Sverige.

– Många vill starta företag inom branscher där de redan har kontakter, import från hemlandet eller inom samma bransch som andra landsmän. Men när vi börjar fråga om vad de verkligen vill göra så kom helt andra idéer upp. – Det blir lättare att ta kontakt när man har fått ett ansikte, resonerar Nirvana.

Många vill starta eget

Många av de hon träffar vill starta eget, men ser problem som till exempel att de inte lärt sig svenska än, att det ekonomiska systemet känns krångligt och att de saknar egna nätverk. – Min erfarenhet är att det finns en stor potential i den här gruppen; både bland kvinnor och män. Många är drivna och har tidigare erfarenhet av företagande, de bidrar också med olika perspektiv. Det här är en jättemöjlighet för Sverige, avslutar Nirvana Gharni.

Christina Sjöberg

Ansvarig Kontakt & Kommunikation

070-352 31 98