Search

Kombinatör – hot eller möjlighet?

Kombinatör – hot eller möjlighet?

Att vara kombinatör är att just kombinera ett företagande med en anställning. Nästan varannan svensk är just detta, och försörjer sig på ett traditionellt lönearbete i kombination med ett brinnande intresse för en hobby o dyl som de kan – i bästa fall – tjäna pengar på.

Carin Nordström, forskare och lärare i entreprenörskap vid Högskolan Dalarna, har i sin doktorsavhandling studerade de entreprenörer som kombinerar företagande med en anställning, så kallade kombinatörer.

– Vi skulle kunna bli mycket bättre på att se och möta dessa företagare. De behöver stöttning, menar Carin, för att kunna bli företagare på heltid. Att ordna mötesplatser, erbjuda nätverk, kunskap och inspiration samt bygga förtroende från näringslivsaktörer är konkreta exempel.

vanligt att kombinera företagande med anställning

Många av kombinatörerna tror att de är ensamma i sin situation att arbeta samtidigt som de driver sitt eget företag, berättar Carin som studerat detta ingående i avhandlingen ”The Passionate Combining Entrepreneurs”. En del etablerade företagare ser till och med kombinatörerna som ett hot som inte tar full betalning för sina tjänster eller produkter.

Kombinatörerna utgör en stor del av företagarna i Sverige. Statistik visar att mellan 41-47% livnär sig som kombinatör och det är jämnt fördelat mellan kvinnor och män. De startar sina företag ganska sent i livet men det blir allt vanligare att studenter och pensionärer kombinerar företagande med anställning.

Vad är det viktigaste vi kan göra för att öka antalet heltidsföretagare i Dalarna?

– Vårda de lokala företagarna, stötta dem så mycket som möjligt med ex kunskap i marknadsföring, konsten att ta betalt, försäljning och bjud framförallt in dem till nätverk, föredrag och se till att de får ordentligt betalt! avslutar Carin Nordström på Högskolan Dalarna.

 

Christina Sjöberg

Ansvarig Kontakt & Kommunikation

070-352 31 98

Victoria Ställberg

Ansvarig Affärsutveckling

070-671 04 51

Inkubatorn

Vill du utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt företag? Den som har en ny affärsidé och ambitionen att låta den utvecklas och växa, upptäcker snart att det finns mycket att ...

Läs mer

Acceleratorn

Acceleratorprogrammet bygger på samma beprövade metodik som inkubatorn, men riktar sig till befintliga företag med tillväxtpotential.

Läs mer