Search

Kraft framåt!

Kraft framåt!

Nu har hösten gjort sitt intåg på riktigt vilket återspeglas både i väderleken och naturens höstskrud. Vi söker oss inomhus i allt större utsträckning och när mörkret lägger sig allt tidigare på dagen så krävs det en del ansträngning för att hålla engagemanget och glädjen på topp. Hösten är också en riktigt arbetsintensiv period utan några egentliga pauser i form av extra ledighet vilket ställer extra krav på oss som medarbetare för att orka göra en fullgod arbetsinsats. Här kommer engagemang och motivation för sitt uppdrag in i bilden som viktiga drivkrafter för att motverka eventuella svackor under hösten.

Att dagligen få arbeta med personer brinner för sina uppgifter som entreprenörer, företagare, forskare och andra som försöker bidra till att skapa tillväxt i vår region är en förmån. Allt det engagemang jag dagligen möter från de som arbetar i Dalarna Science Park och övriga som vi kommer i kontakt med ger mig energi som gör att jag lätt glömmer hösten. Jag imponeras ständigt av det engagemang och den framtidstro som karaktäriserar vårt län.  Den kraft som vi tillsammans generera gör Dalarna till något unikt. En region som bygger på historia och tradition men som är i ständig rörelse framåt där viljan till förändring och värdeskapande utgör en viktig grund i ambitionen att skapa en miljö som är så attraktiv, både nu och i framtiden, så att människor väljer att bo kvar eller flytta hit.

Så även om höstmörkret trängt sig på så kommer vi på Dalarna Science Park att fortsätta vårt arbete med samma stora lust och engagemang som tidigare. Det är min förhoppning att vårt engagemang bidrar till att leverera den energi som vi så väl behöver den här tiden på året!

Sture Ericsson
Vd, Dalarna Science Park