Search

Satsning på nationell arena för matrelaterade företag

Satsning på nationell arena för matrelaterade företag

Nu startas ett treårigt VINNOVA-projekt för att skapa en nationell innovationsarena för livsmedelsrelaterad innovation och utveckling. Tillsammans med regionala noder skapas ett nytt innovationsekosystem för hela livsmedelskedjan.

För Sverige innebär denna satsning att företagsidéer och entreprenörer inom hela livsmedelskedjan erbjuds tillgång till verktyg, metoder och nätverk för snabbare utveckling av affärserbjudande, innovationer och förutsättningar för accelererad tillväxt. Dalarna Science Park är en av flera partners i Sverige. Tack vare satsningen kan vi erbjuda entreprenörer och innovatörer i livsmedelssektorn den absolut bästa kompetensen i landet.

Inkubera och Krinova leder projektet, och har tillsammans med sina partners beviljats nio miljoner under tre år för projektet Foodinova, vilket blir en nationell, platsobunden, innovationsarena och inkubator, med fokus på mat, måltider, livsmedel och hälsa. Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan med fokus på innovationsarbete och inkubation.

Ett tjugotal projektpartners ingår redan från starten i ett nätverk kring projektet, bland andra Sveriges Inkubatorer och Science Parks, RISE Research Institutes of Sweden, LRF och universitet. Det innebär att andra industrinära nationella innovationssatsningar inom området också integreras.

Läs mer om projektet

 

Victoria Ställberg

Ansvarig Affärsutveckling

070-671 04 51

Jörgen Steen

Affärsutveckling

070-522 71 58

Utmana din affärsidé

Går du och bär på en idé som kan leda till ett nytt företag? Det finns alldeles för många goda idéer som bör få en chans. Vi hjälper dig att ...

Läs mer

Affärsutveckling

Vi erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med tillväxtpotential.

Läs mer