Search

Upphandling av processledare

Upphandling av processledare

Dalarna Science Park har behov av externa tjänster avseende processledare inom främst områdena Affärsutveckling och Innovation.

Uppdraget är att genomförda processledningsuppdrag, vilket kommer att vara en del av Dalarna Science Parks stöd till innovativa tillväxtbolag. Med syfte till att stärka konkurrenskraft och innovationsförmåga i nya bolag och befintligt näringsliv.

Sista dag för att lämna in anbud är 2017-12-05.

Kommers används för distribution av förfrågningsunderlag samt för övrig informationshantering i upphandlingen. Information om upphandlingen finns här.