Search

Vad är digital transformation?

Vad är digital transformation?

Conny Svensson, ansvarig för digital transformation, CGI Sverige, besökte Dalarna Science Park i mitten av januari. Han gav oss sina bästa tips på vägen inför ditt företags transformation.

Det handlar om förändring

Digital transformation handlar i korthet om förändring. Ny teknik är en del men det är nya tankesätt kring hur vi arbetar som vi främst behöver förändra. En förändringsresa tar tid och kan vara smärtsam och den berör både våra kunder och anställda. Nuvarande affärsmodeller kan behövas omarbetas för att passa in i vår omvärld. Att starta ett förändringsarbete kräver ett tydligt ledarskap. Att ha en idé som man tror på och sedan vågar genomföra den är en nyckel till framgång.

I filmen får får du även Conny Svenssons 3 bästa tips för att komma gång med den digitala transformationen i ditt företag.

Länk till filmen på YouTube.

Victoria Ställberg

Ansvarig Affärsutveckling

070-671 04 51

Utmana din affärsidé

Går du och bär på en idé som kan leda till ett nytt företag? Det finns alldeles för många goda idéer som bör få en chans. Vi hjälper dig att ...

Läs mer

Affärsutveckling

Vi erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med tillväxtpotential.

Läs mer

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering

Sök Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering!

Läs mer