Search

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Dalarna Science Park erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med tillväxtpotential.

Insatserna kan vara av kortare eller längre beroende på behov och potential. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla processer och verktyg för att möta nya affärsmodeller och samhällsförändringar.

Utmana din affärsidé

Går du och bär på en idé som kan leda till ett nytt företag? Det finns alldeles för många goda idéer som bör få en chans. Vi hjälper dig att avgöra om din idé är värd att satsa på. Låt inte drömmen stanna i byrålådan!

Inkubatorn

Inkubatorprogrammet stöttar entreprenörer som har spännande affärsidéer i upp till tre år. Vi fokuserar på affärsidéer där det finns stora ambitioner och drivkraft, där möjligheten finns att skapa ett företag som växer både på hemmaplan och internationellt. Ju mer innovativa och kunskapsbaserade inslag idén har, desto mer stöd är vi beredda att skjuta till.

Acceleratorn

Acceleratorprogrammet bygger på samma beprövade metodik som inkubatorn, men riktar sig till befintliga företag med tillväxtpotential som är redo för nästa steg. Tillväxten kan ske genom lansering av nya produkter och tjänster, men också genom ökade marknadsandelar eller nya marknader.

Miljödriven affärsutveckling

Dalarna Science Park verkar aktivt för en hållbar tillväxt. Det gör vi genom att främja miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg. Företagare som förstår hur deras affärsidé hänger ihop med hållbarhetsfrågor har ökade möjligheter till affärsutveckling och kan få tillgång till nya exportmarknader.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Victoria Ställberg

Ansvarig Affärsutvekling

070-671 04 51

Jörgen Steen

Affärsutveckling

070-522 71 58

Christina Sjöberg

Ansvarig Idéjakt & Kommunikation

070-352 31 98

Jörgen Bond

Affärsutveckling

073-920 03 60

Anders Sundvall

Affärsutveckling

070-301 05 75

Sara Skärhem

Ansvarig Innovation

070-680 46 44