Search

Acceleratorn

Acceleratorn

Acceleratorprogrammet bygger på samma beprövade metodik som inkubatorn, men riktar sig till befintliga företag med tillväxtpotential. Tillväxten kan ske genom lansering av nya produkter och tjänster, men också genom ökade marknadsandelar eller nya marknader.

Vi arbetar med hela organisationen från ägare och ledning till medarbetarnivå. En ansvarig affärscoach följer företagsledaren upp till 12 timmar per månad. Vid behov kan en eller flera personer ingå i en advisory board, som strategiskt stöd, eller hjälpa till att få en befintlig ledningsgrupp i företaget att arbeta effektivt.

Ett halvår i taget

Acceleratorprogrammet är indelat i sexmånadersperioder, med lägespresentation efter varje period. Vi har hela tiden möjlighet att växla affärscoach och inriktning på insatserna, beroende på hur företaget utvecklas. Varje företag är unikt!

Acceleratorprogrammet riktar sig till företag med en uttalad vilja att växa. Målet är att företag som gått igenom har följande saker på plats:

  • Fungerande ledning och styrelse
  • Fungerande organisation och medarbetarskap
  • Uppdaterad och attraktiv produktportfölj
  • Fungerande säljarbete och kundhantering
  • Mål och mätetal för tillväxten

Kontakta någon av oss för mer information:

Foto: InSitu.se, installation av mätutrustning i otillgänglig terräng.

Christina Sjöberg

Ansvarig Idéjakt & Kommunikation

070-352 31 98

Victoria Ställberg

Ansvarig Affärsutvekling

070-671 04 51

Jörgen Steen

Affärsutveckling

070-522 71 58

Jörgen Bond

Affärsutveckling

073-920 03 60

Anders Sundvall

Affärsutveckling

070-301 05 75

Open Innovation

Open Innovation involverar människor med engagemang och kompetens utanför företaget och du kommer snabbare framåt.

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Dalarna Science Park verkar aktivt för en hållbar tillväxt. Det gör vi genom att främja miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg. Företagare som förstår hur deras affärsidé hänger ihop med hållbarhetsfrågor ...

Läs mer

Internationalisering

Dalarna Science Park har verktyg och metoder för att arbeta med företags internationalisering som skapar direkt affärsnytta. Värdefulla internationella kontakter och nätverk finns tillgängliga för företag som vill utvecklas på ...

Läs mer