Search

Inkubatorn

Inkubatorn

Den som har en ny affärsidé och ambitionen att låta den utvecklas och växa, upptäcker snart att det finns mycket att tänka på. Det krävs kompetens, kontakter, kapital och inte minst fokus på rätt saker.  

Inkubatorprogrammet stöttar entreprenörer som har spännande affärsidéer, under en längre tid. Under tre år kan våra erfarna affärscoacher finnas med som stöd på vägen, givetvis kan det ske även under en kortare period. Insatserna skräddarsys utifrån varje enskilt fall. Ambitionen är att entreprenören snabbare ska veta om idén håller, undvika fallgropar och nå målet att skapa ett bärkraftigt företag.

Vi fokuserar på affärsidéer där det finns stora ambitioner och drivkraft, där möjligheten finns att skapa ett företag som växer både på hemmaplan och internationellt. Ju mer innovativa och kunskapsbaserade inslag idén har, desto mer stöd är vi beredda att skjuta till.

Hur fungerar inkubatorprogrammet?

För att komma med i inkubatorprogrammet krävs en muntlig presentation. Vi ställer frågor om:

 • Vilken ambition har du med företaget?
 • Vilket behov eller problem hos kunderna har du löst?
 • Hur ser kunderbjudandet ut, och hur färdigutvecklat är det?
 • Vilka är de tänkta kunderna och hur löser de sitt behov idag?
 • Vilket stöd och vilka resurser behöver du för att lyckas?

Förmodligen har du redan gått igenom Business Start, där alla dessa frågor har behandlats. Efter presentationen får du veta om du erbjuds en plats inkubatorprogrammet.

Du får en personlig coach

Företag eller projekt som tas in i processen får en personlig affärscoach med rätt profil att arbeta med upp till 12 timmar per månad. Tillsammans med coachen formuleras långsiktiga och kortsiktiga mål som bryts ner till konkreta aktiviteter. Målen sätts inom områdena Teknik, Ekonomi, Marknad och Organisation.

Efter sex månader presenterar företaget och coachen hur utvecklingen har gått vid ett nytt presentationsmöte. Om beslutet blir att arbeta vidare ytterligare sex månader i inkubatorprogrammet, så behåller man sin affärscoach eller växlar över till en ny, som matchar de behov som finns just nu.

Inkubatorprogrammet har en subventionerad deltagaravgift som betalas månadsvis. Programmet kan pågå i upp till tre år, förutsatt att utvecklingen går åt rätt håll.

Det här får du också!

Förutom tillgången till egen affärscoach, finns ytterligare insatser som brukar behövas i nystartade företag. Det kan handla om:

 • Säljcoaching
 • Förståelse för ekonomi
 • Hur man skapar ett fungerande team
 • Genomgång och strategi kring finansiering
 • Presentationsteknik
 • Hållbarhet
 • Digital närvaro

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!

Christina Sjöberg

Ansvarig Idéjakt & Kommunikation

070-352 31 98

Victoria Ställberg

Ansvarig Affärsutvekling

070-671 04 51

Jörgen Steen

Affärsutveckling

070-522 71 58

Jörgen Bond

Affärsutveckling

073-920 03 60

Anders Sundvall

Affärsutveckling

070-301 05 75

Utmana din affärsidé

Går du och bär på en idé som kan leda till ett nytt företag? Det finns alldeles för många goda idéer som bör få en chans. Därför finns Business Start. ...

Läs mer

Acceleratorn

Acceleratorprogrammet bygger på samma beprövade metodik som inkubatorn, men riktar sig till befintliga företag med tillväxtpotential.

Läs mer