Search

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling

Dalarna Science Park verkar aktivt för en hållbar tillväxt. Det gör vi genom att främja miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg. Företagare som förstår hur deras affärsidé hänger ihop med hållbarhetsfrågor har ökade möjligheter till affärsutveckling och kan få tillgång till nya exportmarknader.

Miljöteknik är ett brett begrepp som berör många branschområden, men i korthet handlar det om produkter och tjänster som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Green Business Region

2011 startades miljötekniknoden Green Business Region och under det varumärket har vi kartlagt Dalarnas och Gävleborgs miljöteknikföretag. Flera av dem har dragit nytta av våra erbjudanden:

Läs gärna mer på greenbusinessregion.se. Där finns vår databas över regionens miljöteknikföretag, information om befintliga besöksprogram, aktuella utlysningar och finansieringsmöjligheter för miljöteknikföretag och mycket mer.

Fem företag om nyttan med Green Business Region

Från och med 2018 kommer Green Business Region att ingå som en integrerad del av affärsutvecklingsprocessen i Dalarna Science Park.

Läs mer på: www.greenbusinessregion.se

gbr_normal

 

eulogo_v_rgb     region-dalarna   region-gavleborg

 

ASSET – Föreningen svensk miljöteknik

Vi driver utvecklingsprojekt med samarbetspartners i Dalarna, men även med andra regionala miljötekniknoder runtom i Sverige, Skandinavien och på EU-nivå – alltid med fokus på att skapa nytta för Dalarnas små och medelstora miljöteknikföretag.

Vi har just nu ordförandeposten i ASSET och är projektägare för Affärsdrivet samarbete och internationella affärer, ett ASSET-projekt som finansieras av Tillväxtverket.

ASSETs medlemmar driver tillsammans webbplatsen www.envirosweden.se som är ett skyltfönster mot omvärlden för svensk miljöteknik. Det arbetas nu på att slå ihop den med Tillväxtverkets webbplats www.swedishcleantech.se så att Sverige får ett enda ansikte utåt.

ASSET har varit med och tagit fram en film som beskriver svensk miljöhistoria sedan 1960-talet och hur vi kommit att bli en av världens ledande innovatörer och leverantörer av miljöeffektiva tekniklösningar.

Läs mer på: www.asset.nu

asset_logo_2xblue_sv_text

Anders Sundvall

Affärsutveckling

070-301 05 75

Sara Skärhem

Ansvarig Innovation

070-680 46 44

Susanne Åkerlund

Administration ekonomi

070-532 80 41

Xina Liu Lang

Projektkoordinator Kina

072-039 01 72

ecoINSIDE

ecoINSIDE ska göra inre Skandinavien ledande inom miljödriven utveckling innan år 2020. Projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; solenergi och ...

Läs mer

Affärsdrivet samarbete och internationella affärer

Det här ASSET-projektet handlar om att skapa nya samverkansmodeller för ökad export av svensk miljöteknik.

Läs mer