Search

Internationaliseringsstöd

Internationaliseringsstöd

Internationaliseringsstödet riktar sig till unga och innovativa företag i Dalarna som har potential att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för en internationell marknad.

Syftet med stödet är att främja företags internationalisering, till exempel genom att skapa kundrelationer, besöka mässor, benchmarking mm och uppgår maximalt till 15 000 kr/företag (aktuell kurs vid utbetalningstillfället). Stödet kan användas till resekostnader, logi, inträde på mässor mm. Stödet kan inte användas till interna möten såsom styrelsemöten, ledningsmöten, personalaktiviteter eller måltider. Kostnader för resa och logi ska vara på en rimlig nivå i förhållande till prisnivån i det land som besökts. Det går inte att att söka internationaliseringsstödet för resor retroaktivt, utan ansöka i god tid innan planerad resa.

Genom att ansöka om internationaliseringsstödet godkänner ni att Dalarna Science Park sparar personuppgifter om er och rapporterar dessa vidare till Tillväxtverket.

Ansökan Internationaliseringsstöd

Ansökningarna behandlas löpande. Besked lämnas inom två vecka från att ansökan kommit in.
  • Beskriv kort affärsidén.
  • Vart ska ni åka och varför? När ska ni åka? Bifoga ev inbjudningar/program eller andra dokument som beskriver resmålet.
  • Beskriv era ambitioner gällande tillväxt och internationalisering samt på vilket sätt resan kan bidra till dem (max 300 ord).

Kontakt

Beslut om vilka som beviljas stöd tas löpande och vi har som målsättning att lämna besked inom två veckor från det att er ansökan kommit in.

Läs bedömningskriterna.

Stödet är en del av Region Dalarnas projekt Regional Främjarsamverkan i Dalarna som projektleds av Dalarna Science Park och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond genom Tillväxtverket.

I samarbete med samtliga Dalarnas kommuner samt Almi Företagspartner, Business Sweden, Coompanion, Visit Dalarna, Enterprise Europe Network, Företagsinkubatorn, Invest in Dalarna, IUC Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Mellansvenska Handelskammaren.

Frida Vikström

Affärsutveckling och Finansieringslots

073-067 12 82

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57