Search

AlmeDalarna 1-4 juli 2018

AlmeDalarna 1-4 juli 2018

2018-07-01

Hälsodalen, Visby

01

Jul

”Det finns 8 miljoner människor som inte bor i Sveriges storstäder”. Det är det grundläggande temat på den satsning som vi tillsammans – Dalarnas kommuner, Region Dalarna och ett stort antal samverkanspartners från vår region – gör för andra året under Almedalsveckan.

Vi finns på plats den 1-4 juli och arrangerar sju seminarier med intressanta paneldeltagare, runda-bordssamtal, mingel och en midsommarfest.
I år utmanar vi också våra paneldeltagare i ”Heta stolen” – med snabba frågor och spontana svar.

Program för AlmeDalarna 2018

Söndag den 1 juli

16:00 – 17:00
Seminarium med paneldeltagare.
Det postgeografiska samhället: Borde vi få bo där vi vill?
20:00
AlmeDalarnas årliga midsommarfest med smörgåsbord i Hälsodalen.

Måndag den 2 juli

09:00 – 10:00
Regional, nationell eller global sjukvård? –Sveriges utmaningar och möjligheter.
Seminarium med paneldeltagare.
10:30 – 11:30
Framtidens karriärvägar är hotade av urbaniseringsmyten – hur byter vi spår?
Seminarium med paneldeltagare.
12:00 – 13:00
Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter?
Seminarium med paneldeltagare.
13:30 – 14:30
Working with Swedes: är den svenska kulturen ett hinder eller en möjlighet
för integration?
Seminarium med paneldeltagare.
15:00 – 16:00
Från resmål till nytt hem –kan besöksnäringen locka internationell kompetens?
Seminarium med paneldeltagare.
16:30 – 17:30
Tillsammans för varje barn – Kan samverkan rädda barnen från psykisk ohälsa?
Seminarium med paneldeltagare.

Tisdag den 3-4 juli

Rundabordssamtal
Organisationer samlas runt olika lokala och regionala utvecklingsfrågor. Dessa möten är förbokade.

 

Mer information hittar du på www.almedalarna.se

Elin Holst Granlund

Ansvarig Utveckling och Samverkan

070-990 04 85

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter

070-577 99 57