Basindustrins fossilfria transporter

Basindustrins fossilfria transporter

2021-04-15 kl. 10:00 - 12:00

Digital konferens. Länk kommer att skickas ut innan konferensen.

15

Apr

Samhället är i behov av fossilfria transportlösningar som är effektiva och prisvärda. Det behövs att vi rör oss snabbt framåt, och säkrar funktionella och efterfrågade lösningar samt fånga in utvecklingsbehov.

Hur ser utvecklingen ut?

Ta möjligheten att lyssna och reflektera med svensk basindustri, experter och företrädare för akademin.

Projektet ”Basindustrins fossilfria transporter” avslutas nu med en digital konferens för alla som är intresserade av dessa frågor, och möjlighet finns att under konferensen ställa frågor och deltaga i debatten.

Välkommen att delta i detta evenemang med intressanta seminarier, trendspaningar och diskussioner om basindustrins fossilfria transporter.

Länken till den digitala sändningen hittar du här!

Program

10.00 -10.10
Välkommen
Industrins fossilfria transporter; Angelica Ekholm, Vd Dalarna Science Park och konferensens moderator

10.10-10.25
Fossilfria transportsystemet i Sverige och internationellt; docent Lars Nilsson, Trogon Consulting AB

10.25-10.40
Utvecklingslinjer för fossilfria godstransporter;  fordons- och bränsleexpert Olle Hådell, Holtec

10.40-10.50
Frågor

10.50-11.00
Paus och digitalt mingel

11.00-11.20
Trendspaning infrastruktur och fordon; Jan Nylander, Scania

11.20-11.35
Industrins behov av fossilfria transporter; Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren

11.35-12.00
Diskussion och avslutning; Angelica Ekholm

Kostnadsfritt!
Programmet kommer eventuellt att justeras.

 

Anmälningstiden har gått ut. Länken till sändningen hittar du ovan.

 

BIFF (BasIndustrinsFossilFria transporter) projektet är ett samverkansprojekt som syftar till att bidra till en omställning till fossilfrihet av basindustrins transporter.
Vi som står bakom projektet är Dalarna Science Park, Högskolan Dalarna och ITS Dalarna med finansiering också från Borlänge kommun och Region Dalarna.

Projektet kommer att genomföra seminarier och bidra till kunskapsuppbyggnad och nätverkande mellan framför allt små och medelstora företag som kan medverka i omställningen av basindustrins transporter.

Elisabeth Fränne

Kommunikation

070-666 93 54

Basindustrin - omställning till fossilfrihet ett hot eller möjlighet?

Riksdagen har bestämt att utsläppen av växthusgaser från svenska transporter ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010. Enligt Trafikverket bör detta mål nås genom ökade bränslepriser, ökad ...

Läs mer