Branschträff för aktörer i livsmedelskedjan

Branschträff för aktörer i livsmedelskedjan

2021-05-20 kl. 18:30 - 19:45

Online

20

Maj

Välkommen till en branschträff för aktörer inom livsmedelkedjan. Denna träff är den del av Hedemora kommuns företagarvecka med temat hållbarhet. Du kommer att få lyssna till David Levrén, som berättar om hur man kan korta livsmedelskedjor och Pernilla Löfling och Nils Österström, som berättar om möjligheterna med klimatsmart protein.

Var finns den lokala maten?

Lokalproducerad mat och kortare livsmedelskedjor efterfrågas alltmer av konsumenten, men produkterna anses svåra att få tag på. Kortare livsmedelskedjor efterfrågas även i politiskt beslutade strategier och ses som en del av lösningen om den svenska livsmedelsproduktionen ska kunna öka. Hur ser de korta livsmedelskedjorna ut idag, vilka är utmaningarna och möjligheterna för företagarna i livsmedelskedjan och var hittar du som konsument maten från Hedemora och Dalarna?

David Levrén, projektledare livsmedelsutveckling på Dalarna Science Park ger oss några exempel på hur kedjan kan kortas med färre mellanhänder mellan livsmedelsföretagare och slutkund.

Klimatsmart protein

I takt med en ökad världspopulation ökar också efterfrågan på protein. Insektsprotein kan vara en av framtidslösningarna, en produkt med låg klimatpåverkan och hög näringsprofil. Nils Österström, VD Tebrito, och Pernilla Löfling, Dalarna Science Park, berättar om möjligheterna och utmaningarna med storskalig produktion av insekter.

Orsaföretaget Tebrito odlar sedan 2016 mjölmask med målet att bli en storskalig producent av insektsprotein.

Ingen föranmälan. Länk till mötet hittar du här.

Läs hela programmet för Hedemora Företagarvecka.

Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

David Levrén

Projektledare Livsmedelsutveckling

070-360 44 03

Pernilla Löfling

Innovation, Projektledare KLIPP

073-095 75 75