Search

Hur blir Dalarna en bättre plats för matföretagare? – inställt

Hur blir Dalarna en bättre plats för matföretagare? – inställt

2019-09-19 kl. 08:30 - 16:00

Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

19

Sep

Arrangemanget är inställt, vid frågor kontakta Stina Ernstsson, 010-184 45 18 , stina.ernstsson@lrf.se

– Vad kan vi lära av andra för att utveckla näringen i Dalarna?

Som företrädare för företag, förening eller annan aktör med koppling till livsmedelsbranschen i Dalarna välkomnar vi dig till Dalarna Science Park i Borlänge. Vi vill fortsätta den dialog som LRF initierade under framtagandet av livsmedelsstrategin med en inspirerande dag om hur ökad samverkan i livsmedelskedjan kan skapa bättre förutsättningar för företagande.

Föreläsare

Hannes Van Lunteren och María Fernanda Bocángel, Krinova, beskriver utvecklingen av Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till företag inom mat, miljö och hälsa och de driver många intressanta projekt på både regional och internationell nivå.

Claes Jonasson, verksamhetsledare NIFA, berättar om det initiativ som startades av ett antal livsmedelsföretag i Värmland och som idag kallas NIFA, en branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag. NIFAs verksamhet omfattar omvärldsspaning, digitalisering, måltidsturism, företags- och marknadsutveckling för ökad konkurrenskraft hos matföretag i Värmland.

Paul Christensson, ordförande Agroväst, berättar om hur initiativtagarna LRF tillsammans med länsstyrelserna samlade näringen för att dra nytta av den forskning och kompetens som fanns i regionen med SLU Skara som nav. Resultatet blev utvecklingsbolaget Agroväst som startades 1992 med uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige.

Inbjudan i pdf.

Anmälan

Senast den 10 september till Stina Ernstsson, 010-184 45 18 , stina.ernstsson@lrf.se

Arrangör: LRF Dalarna i samarbete med Dalarna Science Park.