Hur kan vi riva nationella hinder som står i vägen för regionala hållbarhetsframgångar?

Hur kan vi riva nationella hinder som står i vägen för regionala hållbarhetsframgångar?

2022-07-05 kl. 12:00 - 12:45

Fysiskt/ digitalt Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, D-huset, sal D24

05

Jul

Varmt välkommen på seminarium under Almedalsveckan den 5e juli!

Hur skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling? Idag ser vi att våra företag regionalt driver på hållbarhetsarbetet men att de ofta stöter på hinder i form av lagar, regler eller myndighetsutövning som inte är anpassade efter företagens utveckling. Verkligheten hänger inte alltid med i den snabba utvecklingstakten mot hållbarhet. Andra exempel kring omställningsfrågan handlar också om finansieringsstöd från t ex Vinnova eller andra organ där dessa inte heller är anpassade för riktigt tidiga lösningar på svåra utmaningar. Hur kan vi arbeta runt det?

Under seminariet får vi möta företagare som arbetar hårt när det kommer till hållbarhetsfrågan likväl som politiker och representanter från myndigheter.

Du kan delta på plats i Almedalen eller följa seminariet digital.

Medverkande:

Birgitta Sacredeus, Regionråd Dalarna

Per Bondemark, vd, Maserfrakt

Anna-Johanna Klasander, Forsknings- och utvecklingschef, White Arkitekter

Tom Thörnblom, Hållbarhetschef, Lyko

Ola Hansén, Public Affairs Director, H2 Green Steel

Anmälan dig här på SISP´s webbplats

Eventet arrangeras av SISP Swedish Incubator and Science Parks, Social Venture Network och Dalarna Science Park, och är en del av seminarieserien  Innovationssystemet Skapar Värde (ISSV) som genomförs under våren 2022.

Christina Sjöberg

Chef kommunikation

070-352 31 98