Search

+MENTOR SKAPAR EMPOWERMENT

+MENTOR SKAPAR EMPOWERMENT

2018-10-23 kl. 10:00 - 11:30

Hörsalen, Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

23

Okt

Förstudien +MENTOR har sedan våren 2018 arbetat med att finna formerna för ett mentorprogram.
Kartläggning och djupintervjuer med 60-talet personer har resulterat i kunskap, utmaningar och möjligheter för ett fortsatt projekt.
Vi bjuder nu in till konferens med samtal mellan organisationer, adepter och mentorer, ger en bakgrund till förstudien samt diskuterar om möjligheter till samverkan och genomförande av ett pilotprojekt.

Medverkande; Mikael Selander, Länsstyrelsen Dalarna; Sture Ericsson, Dalarna Science Park; projektledarna Valbona Shala och Eva Wikner Grahnström samt adepter och mentorer.
Mer information: genom projektledarna Valbona Shala, 072-151 95 37 och Eva Wikner Grahnström, 070 602 72 70

Förstudien +MENTOR har tagits fram med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Dalarna.
Dalarna Science Park är projektägare.

Mer info i bifogad pdf -mentor

 

+Mentor vill visa vägen till arbete för kvinnor med utländsk bakgrund

Hur ska kvinnor med utländsk bakgrund lättare kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden? Länsstyrelsen Dalarna finansierar och Dalarna Science Park är projektvärd för förstudien. Förstudien kallas +MENTOR genomförs ...

Läs mer

Christina Sjöberg

Ansvarig Kontakt & Kommunikation

070-352 31 98

Ann-Louise Larsson

Kommunikation

070-695 62 92