Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion i hela Sverige

Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion i hela Sverige

2021-10-19 kl. 9:00 - 15:00

Online, via Zoom

19

Okt

Landsbygdsnätverket och Dalarna Science Park bjuder in till webbinarium om svenskt vattenbruk

Vi behöver producera mer mat. Målet är tydligt både i Sveriges Livsmedelsstrategi och Strategin för Svenskt Vattenbruk. Men hur når vi dit?

Webbinariet riktar sig främst till dig som arbetar med prövning av tillstånd kopplat till vattenbruket, är beslutsfattare inom offentlig sektor eller aktiv inom politiken och har intresse för frågor om landsbygdsutveckling, näringslivet eller livsmedelsproduktion.

Vi har samlat ledande experter inom vattenbruket, juridiken och offentlig sektor för att bjuda på en intressant dag om vattenbruket idag och hur branschen på ett hållbart sätt kan utvecklas. Webbinariet arrangeras i nära samverkan med vattenbruksbranschen.

Länk till anmälan på Landbygdsnätverkets webbplats

Webbinariet arrangeras av Landsbygdsnätverket och Dalarna Science Park i nära samarbete med vattenbruksbranschen.

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03