Produktion utan råvara?

Produktion utan råvara?

2020-09-15 kl. 09:30 - 12:00

Online

15

Sep

Närmare hälften av Dalarnas ekonomiska välstånd skapas genom produktion och förädling av främst trä och järnmalm. Välståndet vilar på stora resursflöden av ett fåtal, ofta nya råvaror. Detta kan vara riskfyllt i en hållbar framtid som präglas av resurseffektivitet, cirkularitet och disruptiva produktionssätt, men skapar samtidigt stora möjligheter för framväxt av nya, hållbara näringar, som kan garantera långsiktig trygghet och motståndskraft för regionen.

Med avstamp i den regionala klimatstrategin utforskar vi tillsammans med en unik sammansättning hållbara näringsidkare och sakkunniga från akademi och offentlig sektor vilken outnyttjad potential som finns för hållbara, varuproducerande näringar att etablera sig och frodas i Dalarna.

Initiativtagare till webbinariet är hållbarhetsföretaget Helbild, i samarbete med Dalarna Science Park.

PROGRAM

09.30 Varför behövs det fler hållbara näringar i Dalarna?
Inledning av Josef Sjönneby, Helbild.
09.45 Klädindustrin har högre utsläpp än flyget, hur mycket mer värde skulle en hållbar klädbransch kunna skapa?
Intervju med Axel Lindgren, kommunikationsstrateg på Houdini Sportswear.
10.05 Från värdelös restprodukt till högvärdigt protein, varför finns det så mycket outnyttjad potential i hållbara livsmedel?
Intervju med Nils Österström, grundare av livsmedelsföretaget Tebrito och Pernilla Löfling, Dalarna Science Park.
10.25 Cement står för upp till 8% av världens CO2-utsläpp, hur stor skillnad kan det göra om nybyggda hus står på hållbar grund?
Intervju med Henning Eliasson, grundare av Koljern Nordic som producerar byggelement av Foamglas.
10.45 Paus
11.00 Panelsamtal live, hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för hållbara näringar att etablera sig och verka i Dalarna?
I panelen:
Erik Westholm – Professor Emeritus SLU, författare ”Slaget om framtiden”
Markus Svensson – Hållbarhetsansvarig Rättviks kommun
Anna Torsgården – Samverkansledare Dalarna Science Park
Marit Ragnarsson – Processledare för miljödriven tillväxt Länsstyrelsen Dalarna
Samtalet leds av Josef Sjönneby, Helbild
11.30 Frågor
11.50 Summering

Produktion utan råvara? – Ladda ner pdf.

Anmälan webbinarium - Produktion utan råvara?

Anmäl dig genom att fylla i följande uppgifter:

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Elisabeth Fränne

Kommunikation

070-666 93 54