Tänka nytt eller stjäla av andra?

Tänka nytt eller stjäla av andra?

2022-05-23 kl. 12:00 - 13:00

Online, möteslänk skickas till angiven mailadress.

23

Maj

Ofta förknippar man ordet innovation med fysiska produkter men det kan handla om mycket mer än så. Genom att organisera, sälja eller tillverka på ett smart och annorlunda sätt kan företag skaffa sig konkurrensfördelar och en starkare position på marknaden. Inspireras av affärsutvecklare Jörgen Steen som sätter i gång dina tankar kring att tänka nytt och ta inspiration från andra branscher. 

Denna föreläsning arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum.

Webbinariet finansieras av Europeiska Regionalfonden och Region Dalarna.

Jörgen Steen

Affärsutvecklare

070-522 71 58