Wood Talk: Möjligheterna med lignin – skogens naturliga klister

Wood Talk: Möjligheterna med lignin – skogens naturliga klister

2021-01-20 kl. 15:00 - 15:30

Digitalt

20

Jan

Från brandskydd och smaksättare till bioplast och batterier. Ligninets användningsområde är stort vilket gör det till en viktig byggsten för att nå ett fossilfritt samhälle. Under kommande Wood Talk får vi veta mer om detta och om arbetet på testbädden LignoCity i Bäckhammar.

Wood Talk är en seminarieserie som näringslivsklustret Paper Province arrangerar och är en serie digitala halvtimmesträffar. Du får lära känna spännande människor, inspireras och kunskap om vad som händer inom den skoliga bioekonomin.

I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs. Genom att ta vara på allt, från barr till stam, skapas maximal nytta. I framställningen av pappersmassa (cellulosa) är en av biprodukterna lignin – det ”klister” som binder fiber och ger styrka till träd och växter, men det är också ett material som påverkar pappret och gör så att det gulnar snabbt. Det är därför extra viktigt att separera lignin från massan när man tillverkar produkter som papper och kartong. Idag eldas det mesta av ligninet upp för att skapa grön el. Ligninet kommer därmed till användning men det skulle få ett betydligt högre värde, ekonomiskt och miljömässigt, om det togs tillvara på andra vis. Det kan till exempel användas till asfalt, bioplast, drivmedel, kolfiber, batterier, brandskydd och för att framställa världens vanligaste smaksättare vanillin.

– Flera aktörer använder och experimenterar med lignin för att ta fram nya applikationer. RenCom är ett företag som använder lignin till att skapa bioplast. I medier kan vi också se artiklar om asfalt innehållande lignin som bindemedel och vi startar nu upp ett projekt tillsammans med NCC för att asfaltera provsträckor under 2021, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity. Under detta webbinarium bjuds du på en inblick i ligninets värld, arbetat på testbädden och projektet LignoCity 2.0.

Ingen föranmälan krävs och seminariet är kostnadsfritt. Wood Talks sker via Zoom.

Länk till mötet

Kommande och tidigare tillfällen hittar du här.

Projektet skoglig bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Projektägare är Paper Province och deltagande parter är Dalarna Science Park, IUC Dalarna och The Wood Region genom Torsby kommun. Läs mer om projektet.

Theres Jansson

Projektledare Bioinno

076- 1632753