Search

Workshop- Cirkulär ekonomi i Bergslagens Verkstadsindustri

Workshop- Cirkulär ekonomi i Bergslagens Verkstadsindustri

2018-05-30 kl. 09:00 - 15:30

Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

30

Maj

Cirkulär ekonomi i Bergslagens Verkstadsindustri
– en möjlig väg mot konkurrenskraft, attraktivitet och minskad affärsrisk?

Tillsammans med Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och IUC Dalarna bjuder Triple Steelix in till en workshop om Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri.

• Vad är Cirkulär ekonomi?
• Vad innebär det för verkstadsföretagen?
• Vad är värdeskapande?
• Vilka möjligheter och utmaningar innebär det?
• Vad kan små och medelstora verkstadsföretag göra för att utveckla affärsmodeller som stödjer cirkulär ekonomi?

Detta tillfälle ger en introduktion till cirkulär ekonomi, goda exempel och praktisk vägledning hur verkstads- och tillverkningsföretag kan analysera sin verksamhet och börja utveckla sina affärsmodeller utifrån ett cirkulärt tänk.

Program

09.30  Varför är cirkulär ekonomi viktigt för Bergslagens verkstadsindustri? Nicklas Tarantino, Triple Steelix & Bosse Lilja, IUC Dalarna
09.45 En cirkulär innovationsresa för Bergslagens verkstadsindustri – trender, hot och möjligheter. Stuart Pledger, Sustainable Leadership Lab/Triple Steelix
10.15 Cirkulär ekonomi – en naturlig del i våra affärer. Christer Färegård, CTO, Veolia Nordic
11:00 Goda exempel i verkstadsindustrin. Sara Skärhem, Dalarna Science Park, och Anna Emmoth, Högskolan Dalarna
11.30 Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri. Nicklas Tarantino, Triple Steelix
12.00 Lunch
13.00 Workshop – förutsättningar och framtida behov. Stuart Pledger, Sustainable Leadership Lab/Triple Steelix
13.45 Cirkulär omställning – en nödvändig möjlighet för att skapa attraktiva erbjudande även i framtiden. Eva Lena Blomqvist, PhD, Rise & programansvarig Re:source
14.30 Från skrot till råvara för ekonomisk och strategisk hållbarhet. Karina Larsson, Recycling Logistics Specialist, WOLFRAM Bergbau- und Hütten AG, Sandvik Group
15.00 Kaffe
15.30 Avslut

Läs mer och anmäl dig på www.getcircular.se senast den 23:e maj 2018.

Vid frågor, kontakta Nicklas Tarantino, 070 200 75 78, nicklas.tarantino@triplesteelix.se

Sara Skärhem

Projektledare ecoINSIDE

070-680 46 44