Workshop om varumärket Dalarna som attraktiv industriregion

Workshop om varumärket Dalarna som attraktiv industriregion

2022-08-25 kl. 09.00 - 11.30

CoSpace, Borlänge

25

Aug

Dalarna har medvind just nu och flera av våra industrier är i stort behov av arbetskraft. Vi behöver därför bli fler som vill bo och arbeta här. För att lyckas med det behöver vi stärka bilden av industrin i Dalarna och att bo och verka här. Dalarna Science Park driver just nu ett arbete för att ta fram en gemensam varumärkesplattform och strategier för arbetet och vi skulle behöva din hjälp. Hur ska vi sälja in industrin I Dalarna? Hur särskiljer vi oss från andra platser? Vad kan vi lova de som väljer att bli en del av Dalarna? Välkommen att delta i våra workshops! 

Resultatet kommer att användas för att ta fram en platsvarumärkesstrategi med fokus på talangattraktion och att stärka industrin i Dalarna. Madeleine Norum och Helena Nordström från Placebrander leder workshopen. 

Workshop om varumärket Dalarna som attraktiv industriregion

För vem? Representanter från arbetsgivare i Dalarna med stort kompetensbehov, företagsfrämjare, kommuner och organisationer som arbetar för att stärka regionens tillväxt.

Frågor som kommer att beröras är: 

  • Vad har vi som andra inte har? Vad är våra profilbärare när det kommer till att attrahera talang och företag? 
  • Vilka egenskaper har Dalarna? Fånga platsens själ och DNA. 
  • Vilken position ska vi ta på marknaden? Jämfört med andra regioner som rekryterar talanger. 

Om du har frågor om workshopen kontakta Ann-Louise Larsson via e-post ann-louise.larsson@dalarnasciencepark.se eller via telefon 070-695 62 92.

Anmälan - Workshop om varumärket Dalarna som attraktiv industriregion 25 augusti

Anmäl dig genom att fylla i följande uppgifter:

Attraktiv industriregion syftar till att skapa gemensamma verktyg för marknadsföringen av Dalarna när industriföretag ska rekrytera. Borlänge kommun initierade projektet som nu drivs av Dalarna Science Park och omfattar hela Dalarna.

Läs mer om Attraktiv industriregion

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92

Workshop om talangattraktion och etableringsfrämjande arbete i Dalarna

Dalarna har medvind just nu och flera av våra industrier är i stort behov av arbetskraft. Vi behöver därför bli fler som vill bo och arbeta här. För att lyckas ...

Läs mer