Innovationsprocesser

Vi erbjuder ett antal metoder för att utveckla ditt företag och dina produkter och tjänster. Hur hittar vi nya produkter, tjänster eller affärsmodeller eller hur kan vi utveckla de redan befintliga kunderbjudanden på ett nytt sätt?

image/svg+xml Boka ett möte

Att ständigt vara på jakt efter det icke tänkta…

Innovation är i någon mån alltid en resa in i det okända. Det handlar om att utöka de produkter och tjänster som skapar dagens intäkter med nya och förbättrade kunderbjudanden som skapar konkurrenskraftiga kundvärden. Det handlar om att uppfinna nya affärer som möter morgondagens behov eller omvandla en utmaning till en möjlighet.

Vi arbetar tillsammans med olika metoder för att hitta nya lösningar på utmaningar ditt företag eller organisation står inför. Boka ett möte så ger vi oss ut på jakten efter de icke tänkta tillsammans.

Nyfiken på att delta i en öppen innovationsprocess? Då är Club beige ett tillfälle att träffa, mer information finner du nedan.

Boka ett möte

Boka ett möte

  • Beskriv gärna kort vad du vill prata om. Ex. prata affärsidé, kontakter, samarbeten eller nya affärskontakter i världen.

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57

Victoria Ställberg

Chef Företagsutveckling

070-671 04 51

Marianne Färlin

Affärsutvecklare

070-8397543

Jörgen Steen

Affärsutvecklare

070-522 71 58

Jörgen Bond

Affärsutvecklare

073-920 03 60