Forskning & Innovation

För att fortsatt säkra företagens konkurrenskraft och stärka deras förnyelseförmåga behöver vi lyssna till idéer, uppmärksamma forskning och stimulera till innovation för att kommersialisera. Det kräver samverkan i regionen, nationellt och internationellt. Våra inriktningar är Bioekonomi, Livsmedelsproduktion och Avancerad tillverkning.

Klimatsmart proteinproduktion

Nu ska det skapas förutsättningar för storskalig produktion av insekter till mat och foder för den norska, svenska och europeiska marknaden. Tillsammans med norska samarbetsparters; Klosser Innovasjon AS och Høgskolen Innlandet ska Dalarna Science Park utveckla nya innovativa möjligheter för handel över gränsen av foder och insektsbaserade proteinprodukter.

Läs mer

Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna

Dalarna ligger verkligen i framkant vad gäller framtagande av metoden, påstår Rodin Genoff. Här är ni framträdande på just kombination av jämställdhet, hållbarhet och innovationer med era tillgångar skog och en utvecklad industri. Detta tog jag med mig från tidigare kontakter i Dalarna vid utformandet av metodiken. Jag har tillsammans med Narelle Hooper och Susan Pettifer skrivit boken ”New Women, new Men, new Economy how creativity, openness, diversity and equity are driving prosperity now, vilken beskriver hur man kan tänka och arbeta. Boken kan ligga till grund för ett internationellt arbetssätt och här har Dalarna bidragit stort, säger Genoff.

Läs mer

Klimatsmarta nya bioprodukter

Inom Bioinno vill man även nå branscher som idag inte är direkt kopplade till skogsnäringen. Självklart tänker man hållbart med syfte att hitta klimatsmarta alternativ och ersätta plast och andra miljöfarliga material med biobaserade material.

– Jag ser framför mig ett ökat intresse för miljövänliga produkter och att vi tydligt kan visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling, säger Kerstin Granath.

Läs mer

Dalarna – En bättre plats för matföretagare

Att öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande i Dalarna är ett av målen i den under sommaren lanserade livsmedelsstrategin för Dalarna. Projektet FRODA ska vara en samlande nod för att etablera ett branschkluster med koppling till livsmedelskedjan. Målsättningen är att lönsamheten ska stärkas och företagens konkurrenskraft ska öka. Länsstyrelsen Dalarna och Jordbruksverket står bakom projektet och finansierar, Dalarna Science Park är genomförare.

Läs mer om projektet FRODA

Regionala kluster

I kluster samverkar företag tillsammans för att exempelvis förbättra produkterna, öka försäljningen, gemensam marknadsföring och attrahera kompetenser. Extra styrka får klustren om de också samverkar med offentliga aktörer och högskolan.

Kluster i Dalarna

Stefan Jansson

Chef Forskning & Innovation, Koordinator VANGUARD

072-200 76 35

Pernilla Löfling

Innovation, Projektledare KLIPP

073-095 75 75

Kerstin Granath

Projektledare Bioinno och Smart industri 2.0

070-556 67 68

David Levrén

Projektledare Livsmedelsutveckling

070-360 44 03

Cajsa Hagberg

Projektledare ecoINSIDE

070-326 95 80

Ann-Louise Larsson

Kommunikation ecoINSIDE

070-695 62 92