AGNSY VILL FÅ MÄNNISKOR ATT LEVA PÅ SIN DRÖM

AGNSY VILL FÅ MÄNNISKOR ATT LEVA PÅ SIN DRÖM

Vi ska skapa en enkel och komplett plattform som gör att användare kan ladda upp digitala produkter de får betalt för. Thomas Gilén, Maria Burénius Melander och Robert ”Glenn” Blank driver företaget AGNSY ab. De utvecklar en plattform att enkelt kunna ta betalt för producerat digitalt material i form av till exempel texter, bilder och filmer.

Affärsidéer kan utvecklas och växa fram på många olika sätt.

För Thomas Gilén kom idén till denna digitala plattform genom dansen. Dans har varit en viktig hobby som växt sig starkare och större och numera driver Thomas även professionella dansstudios där han själv är lärare och instruktör. När några elever hade problem att komma för lektioner, så spelades Thomas dansövningarna in, med sina telefoner. De kunde sen göra övningarna när de ville under de veckor de var utomlands. Väl hemma i Sverige kunde de fortsätta kursen som om de inte hade varit borta.

En affärsidé var född!

Thomas som är både energisk och entreprenör såg nya möjligheter. Han delade sina idéer med både sambo Maria och bästa kompisen Robert under en middag. Tillsammans såg de både möjligheter och utmaningar! När olika personligheter, kompetenser och erfarenheter mixas så utmanas idéerna och nya växer fram. I mötet med inkubatorn synades affärsidén och växte till en produkt som passar många fler kunder än vad de hade tänkt från början. Teamet tvingades tillbaka till ritbordet för att tratta ner de nya insikterna till en produkt som tilltalade samtliga kundgrupper. Produkten var född!

Unika möjligheter

-Det som är unikt med produkten är att det räcker med att du är någon som har passion för något; du kommer att hitta ett användningsområde i vår produkt”, utvecklar Thomas.

– Syftet med produkten är inte att ersätta redan existerande kanaler, utan att skapa en ny plattform som möjliggör försäljning av dina digitala produkter. Detta görs genom censurerat material som enbart blir tillgängligt när dina kunder har betalat för den, fortsätter Thomas.

Problemet för många är att de måste skaffa inkomster från annat håll för att ens kunna göra det de drömmer om. Vi kommer att skapa en plattform som möjliggör för människor att leva på sin passion, utan att egentligen ha tiden från början. Det innebär att dessa människor snabbare kommer nå den kritiska tidpunkten där detta blir möjligt.

Skalbarheten i produkten möjliggör en internationell expansion genom att vi bygger en plattform som ser likadan ut för 10 som såväl 10.000 kunder. Det spelar heller ingen roll om de bor i Sverige eller för den delen Indien. Inga landsgränser, kulturer eller kundgrupper hindrar expansionen. Det är helhetslösningen i affärsmodellen som skapar förutsättningar för detta. Affärsidén bidrar samtidigt till en hållbar utveckling. Både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Investerare sökes

Just nu håller prototypen på att skapas på ett innovativt och banbrytande sätt. Samtidigt söker teamet aktivt investerare som är intresserade att satsa på produkten. Den som är intresserad är välkommen att kontakta Thomas Gilén.

AGNSY är med i Dalarna Science Parks inkubator och får stöttning i affärsutvecklingsprocessen genom coachning av Jörgen Bond. Thomas sökte sig målmedvetet till Dalarna Science Park där han redan tidigare hade god erfarenhet av gänget och processerna inom inkubatorn. Tillsammans arbetar Thomas, Maria och Robert just nu med prototyputveckling och att resa kapital för slutproduktion av plattformen.

-Jag tycker att teamet bakom AGNSY är spännande med stora möjligheter; de har driv, tänker visionärt och kompletterar varandra med utmanande reflektioner, menar Jörgen Bond. De har också säkerställt att det finns ett behov och efterfrågan bland kunder redan nu, vilket är gör att produkten är redo för marknaden när plattformen är klar.

Goda råd från en erfaren entreprenör

Thomas vill gärna skicka med några goda råd till andra entreprenörer:

  • Våga misslyckas för att lyckas! Du har så mycket att lära av misslyckanden som kan ta dig till högre höjder.
  • Testa olika kombinationer av personer när du bygger teamet; det är olikheter som driver framåt.

SHOWDEVOTE GER FRIHET ATT UTVECKLA SIN IDENTITET

Showdevote är plattformen som ger möjligheter för alla som har en passion för något och vill sälja det digitalt. Plattformen möjliggör för människor att sälja och ta betalt för musik, ...

Läs mer