Att arbeta med svenskar; hur är det?

Att arbeta med svenskar; hur är det?

Under hösten har boken ”Working with Swedes” nått bokdiskarna. Den förklarar bland annat hur viktigt möten är för svenskar. Att svenskar till och med har möten för att planera andra möten!

– Det känns jättekul och viktigt att få visa upp hur vi svenskar faktiskt är, säger Carin Nordström, en av fyra författare. De övriga tre författarna är Xiaoyun Zhao, Ioanna Farsari och Sarah Ramsay.

Boken ger insikter i ett vardagligt arbetsliv för svenskar. Den beskriver svenskarnas sociala koder på arbetet med hjälp av 100 illustrationer och underhållande förklaringar. Om du är svensk, så vill boken ge en utomståendes bild av hur vanligt beteende på arbetsplatsen uppfattas av en utlandsfödd. Om du däremot är utlandsfödd, så är den ett användbart verktyg för att förstå svenskar på arbetsplatser och hur man får kontakt med dem. Det är en guidebok till svenskarnas arbetsliv. Boken är skriven på engelska och riktar sig till nyanlända svenskar som ska ut i arbetslivet samt personer som inte är födda i Sverige men som är här för att jobba.
– Den beskriver på ett enkelt sätt den informella kulturen som är jättesvår att förstå om man inte är född här, säger Carin Nordström.

Och hur är det då med våra möten i Sverige; ja enligt boken så startar de alltid exakt när de ska och slutar lika exakt när de ska. Placeringen av deltagarna är däremot inte så viktigt men vi svenskar gillar att sitta på samma plats varje gång. Du kan däremot lätt ”ta någon annans plats”. Oftast upptäcker du inte detta förrän någon säger det till dig – flera år senare!

Boken är ett resultat av projektet Scandinavian Heartland – Business Improvement där Dalarna Science Park har haft ansvar för insatsen Flerkulturell Värdeskapande.

”Working with Swedes” är framtagen inom projektet Scandinavian Heartland – Business improvement med finansiering av Länsstyrelsen och Interreg Sverige Norge. Utgivaren är Mondo förlag och Högskolan Dalarna har bidragit med textmaterial. Dalarna Science Park har haft ansvar för insatsen Flerkulturellt Värdeskapande i projektet och även initierat bokprojektet samt anordnat ett seminarium i Almedalen kopplat till boken med föredrag av Julien S Bourelle och debatt. ”

Finns att köpa på www.theswedes.net för 199 kr.