Dalarna är ett län med många möjligheter – den perfekta work-life regionen

Dalarna är ett län med många möjligheter – den perfekta work-life regionen

Just nu kan vi se att många vänder blicken hit till Dalarna. Svemestertrenden kommer att vara stark även i år. Låt oss utnyttja den och vara goda ambassadörer för det Dalarna vi älskar så mycket.

Dalarna står inför en stor arbetskraftsbrist. Då är det glädjande att se undersökning på undersökning som säger att storstadsborna kan tänka sig att lämna storstaden för ett liv utanför den. Samma resultat visar även vår innovationspanel1. Hela 75 procent av de svarande tror att fler kommer att lämna storstaden för ett liv i vår region. Det känns väldigt positivt eftersom vi har ett stort behov av både ingenjörer, systemvetare, ekonomer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Ja, listan kan göras lång.

I Dalarna kommer i genomsnitt 3 200 personer att gå i pension och lämna arbetsmarknaden varje år mellan 2021 fram till 2030. Sammanlagt blir det 32 000 personer.
Under samma tid kommer 25 500 ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, ett genomsnitt på 2 550 ungdomar per år. Detta ger ett arbetsmarknadsunderskott på drygt 600 personer varje år i Dalarna. Under en tioårsperiod rör det sig om nära 6 400 färre personer som kommer in på arbetsmarknaden än den grupp äldre som lämnar fram till år 20302.

Utöver detta visar Småföretagarbarometern, som organisationen Företagarna gör årligen, att nio av tio entreprenörer i Dalarna vill växa sin verksamhet. Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda det närmaste året. Särskilt optimistiska är företag inom handel, transport, hotell och restaurang, tillverkning och byggverksamhet. De allra mest optimistiska sysselsättningsplanerna finns i företagen som idag har 20–49 anställda. Ljuv musik för den som brinner för utveckling och tillväxt i vårt län.

Vi inom Dalarna Science Park har också ”all time high” i vår företagsinkubator. Det är 22 innovativa start-up-bolag som nu lägger grunden för att bli framgångsrika och hållbara företag. Fem företag har under första halvåret dessutom gjort positiva så kallade ”exits” (utträden) från inkubatorn. Ett exempel är företaget PrataMera som startade som ett team om sex personer men lämnade inkubatorn med 70 anställda! En underbar resa på mindre än två år!

Min uppmaning till er alla är därför att passa på att vara en god ambassadör för Dalarna under sommaren! Berätta gärna om Gustav Vasa och hans tur från Mora till Sälen, eller historien om Fet -Mats. Ta besökarna till våra fantastiska naturreservat3 och Zornmuseet, men berätta också om det du har semester ifrån. Det företag du jobbar på och om det spännande näringsliv vi har i Dalarna. Hur SSAB ska bli första stålproducenten i världen att producera stål utan kol – att vi har världens första klimatpositiva datacenter i Falun. Berätta om Fiskarhedenvillan som ska bygga den första koldioxidneutrala villan med ett arbetslag av bara kvinnor och att en Google-etablering snart kan bli verklighet i Avesta.

Vi måste hjälpa alla våra fantastiska företag genom att locka arbetskraft till Dalarna. Dalarna är den perfekta platsen – både vacker och nära till allt. Vi har både stad och natur och dessutom finns här superintressanta jobbmöjligheter. Låt fler upptäcka att Dalarna är en perfekt work-life region!

Varma sommarhälsningar
Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park

(1) Innovationspanelen är en digital undersökningspanel som Dalarna Science Park tagit initiativ till. Panelen syftar till att stärka relationerna ytterligare mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor och ska löpande ta pulsen i regionen.

(2) Statistik: Svamac, Jan Sundqvist

(3) Fler tips hittar du längre ner i vårt nyhetsbrev och om du besöker www.visitdalarna.se