DALARNA – EN BÄTTRE PLATS FÖR MATFÖRETAGARE

DALARNA – EN BÄTTRE PLATS FÖR MATFÖRETAGARE

Att öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande i Dalarna är ett av målen i den under sommaren lanserade livsmedelsstrategin för Dalarna. Projektet FRODA ska vara en samlande nod för att etablera ett branschkluster med koppling till livsmedelskedjan. Målsättningen är att lönsamheten ska stärkas och företagens konkurrenskraft ska öka. Länsstyrelsen Dalarna och Jordbruksverket står bakom projektet och finansierar, Dalarna Science Park är genomförare.

Ny som projektledare för ”Food Region of Dalarna Assembly” med förkortningen FRODA är David Levrén, som sedan ett par veckor är på plats i Dalarna Science Park med detta tvååriga projekt. David är utbildad livsmedelsagronom och har tidigare arbetat på LRF med liknande uppgifter. Nu ska han ta sig an FRODA;

– I projektet ska vi ta reda på mer om livsmedelskedjan i Dalarna och försöka hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med livsmedelsföretagen. Vi ska också arrangera företagsutvecklande aktiviteter och på olika sätt verka för ökad samverkan i länet utifrån företagens behov, säger David Levrén. David kommer även bidra i inkubatorns affärsutvecklingsprocesser och samarbeta med bl a Krinova Science Park i Kristianstad.

Det är företagare inom primärproduktion och livsmedelsförädling som är målgruppen men även aktörer som stöttar företagen.

Hur ser det ut i Dalarna?

Dalarna har en god tillgång av små- och medelstora företag samt även några större livsmedelsproducenter.
– I FRODA kommer vi framförallt att undersöka möjligheterna till ökad samverkan i hela livsmedelskedjan från råvaruproduktion till förädling och försäljning. Vi tror att en av nycklarna till att hitta nya möjligheter är att ta steget utanför sitt eget företag och utveckla idéer tillsammans med människor med annan bakgrund och kompetens.

Mer inspiration för företagare m fl 

Närmast i projektet bjuder man in företagare och företagsstöttande aktörer till en inspirationsdag 19 september i Dalarna science Park tillsammans med LRF Dalarna. Rubriken är ”Hur blir Dalarna en bättre plats för matföretagare? Vad kan vi lära av andra för att utveckla näringen i Dalarna?”

Under dagen kommer Krinova Science Park att ge sina bästa tips om hur de arbetar med innovations- och utvecklingsstöd till företag inom mat, miljö och hälsa. Värmländska branschföreningen NIFA som arbetar med mat- och dryck inom digitalisering, måltidsturism, företagsutveckling informerar. Även Agroväst finns på plats och berättar om hur samarbete mellan lantbruks- och forskningsverksamheter bidrar till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige.

Vill du vara med på inspirationsdagen; anmäl dig här

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03