Search

Dalarna med och påverkar nationella innovation-systemet

Dalarna med och påverkar nationella innovation-systemet

Från Dalarna Science Park har Sara Skärhem och Elin Holst Granlund blivit invalda i de nationella föreningarna ASSET och SISP vid vårens årsmöten.

Sara Skärhem är ansvarig för innovation och hållbarhetsfrågor i Dalarna Science Park och är nu styrelseordförande i ASSET, föreningen för svensk miljöteknik, som är en paraplyorganisation för svenska miljötekniksektorn. Medlemmarna finns i hela Sverige och företräder tillsammans ca 1500 miljöteknikföretag. ASSET är en länk mellan miljöteknikföretag, nationella myndigheter och regionala aktörer när nya projektidéer och satsningar lanseras. Regeringen har i exportstrategin satsat stort på svensk miljöteknik för ökad export till morgondagens tillväxtmarknader. ASSET är en av flera aktörer som samverkar inom ramen för TEAM SWEDEN för att förverkliga denna strategi.

– Det är när vi samarbetar nationellt och kopplar ihop rätt företag mot rätt förfrågan som vi gör nytta, säger Sara Skärhem.

ASSET lyfter svensk miljöteknik som är världsledande i flera branscher såsom till exempel avfallshantering, rening av vatten och luft. Många av världens länder är intresserade av Sveriges eco governance och vi har kompetens, teknik och fantastiska referens-objekt att visa upp över hela Sverige, menar Sara Skärhem.

Elin Holst Granlund är ansvarig för samverkan och utveckling av Dalarna Science Park och är nu vald som första styrelseledamot från Dalarna i SISP. SISP, Swedish Incubator and Science Parks, är en medlemsbaserad branschförening för Sveriges inkubatorer och science parks med ca 65 medlemmar och driver närmare 80 olika innovationsmiljöer på olika platser i Sverige.

SISP är en uppskattad branschförening som bidrar till medlemmarnas förmåga och samverkan samt är en högt värderad strategisk partner på nationell nivå. Ett viktigt uppdrag är att arbeta för att accelerera Sveriges ekosystem för innovation med en gemensam agenda lokalt och globalt.

– Det arbete som vi gör inom Dalarna Science Park som regional innovationsarena bygger på samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Ett samarbete som är viktigt och en förutsättning för att skapa tillväxt av Dalarna. Förutsättningarna ser verkligen olika ut i landet kontra de större städerna och utvecklingsmiljöerna. Jag vill vara med och skapa bättre förutsättningar för innovationsutveckling både nationellt och internationellt, menar Elin Holst Granlund.

Sara Skärhem

Projektledare ecoINSIDE

070-680 46 44

Elin Holst Granlund

Ansvarig Utveckling och Samverkan

070-990 04 85