Search

Dalarna och Värmland får stöd för att driva skoglig tillväxt

Dalarna och Värmland får stöd för att driva skoglig tillväxt

Genom finansiering för Bioinno till Dalarna och Värmland ska entreprenörskap inom skoglig bioekonomi främjas. ”Skoglig bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland”, Bioinno, kommer att starta under 2019 och pågå fram till 2022 med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. I projektet deltar Paper Province, Dalarna Science Park, IUC Dalarna och The Wood Region genom Torsby kommun.

Projektet handlar om att Dalarna och Värmland ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Det finns mycket samlad kompetens och etablerade språngbrädor för entreprenörer i regionen. Det ska Bioinno ta till vara på.

– Det betyder att fler – i ett större geografisk kontext – får ta del av effektiva innovations- och entreprenörsprocesser. Till exempel genom rådgivning, forskarkontakter, prototypframtagning och andra genvägar ut på marknaden, förklarar Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Sture Ericsson, vd på Dalarna Science Park, är nöjd över startbeslutet:

– Vi ser fram emot att bli en etablerad Paper Province-nod i Dalarna. Genom detta kommer vi att kunna erbjuda Dalarnas skogsnäring tillgång till en väletablerad innovationsmiljö genom Paper Province och de testbäddar man byggt upp i Värmland, säger Sture Ericsson.

3D-printing i storskalig miljö i Sysslebäck. Testbädden The Wood Region blir ett av projektets viktigaste resurser.
Fotograf: Roger Borgelid.

Storskalig testmiljö för innovatörer

Projektet ska även öka intresset för miljövänliga produkter och visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling.

Test- och utvecklingsanläggningen The Wood Region i Sysslebäck blir en resurs i projektet Bioinno. Hit kan innovatörer komma och använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. Materialet som används är baserat på fiber som utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionell plast. Ur den största 3D-skrivaren kan riktigt stora produkter skrivas ut och redan idag printas exempelvis kajaker, longboards och andra outdoorprodukter.

Två regioner är starkare än en

En anledning till att Bioinno får startsignal är att det bygger på att integrera erkända styrkor hos områden som ligger i den svenska bioekonomins framkant. Både Dalarna och Värmland prioriterar innovationer som baseras på skogen. Regionen har många skickliga aktörer som redan idag arbetar branschöverskridande med olika innovativa processer.