Dalarna rustar för ny EU-period

Dalarna rustar för ny EU-period

Nu känns det som vintern gett vika för den här gången och vi kan börja ana de sköna vårvinterdagarna som är så härliga att uppleva. Visst kan det ännu komma något bakslag i form av snöfall eftersom april kan vara en rätt nyckfull månad när det gäller vädret. Men nog börjar vårtecknen dyka upp i allt större omfattning och vi kan nog vara rätt säkra på att den riktiga våren är här nu.

Just nu pågår också en intressant och spännande utveckling när det gäller hur Storbritannien ska lämna EU. Även om ämnet är djupt seriöst och allvarligt så kan det inte hjälpas att debatterna i brittiska underhuset har högt underhållningsvärde. Argumentation och replikskiften sker snabbt och med en hel del brittisk artighet trots skilda åsikter. Allt medan ledamöterna försöker överrösta varandra med gillande eller ogillande ord. Inte lätt att vara ordförande i en sådan församling!

Medan brexit-diskussionen fortsätter med full kraft så pågår också förberedelserna inom EU för nästa programperiod och långtidsbudget som omfattar åren 2021 till 2027. En period som kommer att vara viktig för den fortsatta sammanhållningen av resterande medlemsstater. Den information som finns tillgänglig nu indikerar att EU vill fortsätta sin satsning på just sammanhållningspolitiken och samtidigt styra över mer resurser till forskning och innovation. Smart specialisering och det regional innovationsarbetet kommer att vara viktiga verktyg i arbetet och påverka hur resurserna fördelas. Vidare trycker EU på att resurserna ska användas till att lösa samhällsutmaningar och skapa europeiskt mervärde.

Nu gäller det för oss i regionen att rusta oss inför kommande programperiod och visa på att vi har de nödvändiga verktygen på plats samt kapacitet och kompetens att vara en region som kan ta ansvar för utvecklingen. Genom Dalarna Science Park har vi skapat en bra plattform som vi nu måste växla upp ytterligare för att på allvar vara en attraktiv partner i det europeiska utvecklingsarbetet. Vi har goda förutsättningar att lyckas men det kommer att kräva fokuserat och målmedvetet arbete. Något som vi är extra bra på i Dalarna!

Sture Ericsson

VD

070-826 28 77

Hållbart Forum - Vi som lever idag är fler än alla människor som levt innan oss

Vi är 10 gånger fler människor nu än 1750. Vi kan resa längre på en dag än vad man tidigare gjorde under en hel livstid. Hur ska Jorden klara av ...

Läs mer