Search

Den som lever får se

Den som lever får se

Så har då de flesta av oss återvänt till arbetet efter en förhoppningsvis skön och avkopplande semester. Det ovanligt varma och soliga vädret tror jag starkt bidrar till att många känner sig positivt laddade inför den kommande hösten. Betydelsen av sol och värme under sommaren tror jag inte ska underskattas som en viktig faktor för hur vi mår och presterar på arbetet.

Så här inför den stundande hösten kan jag konstatera att vi står inför en mängd olika spännande utmaningar och en hel del ovisshet som kommer att påverka många av oss. Först och främst stundar vårt eget val där utgången verkar osäkrare än på mången god dag. Osäkerhet är inget som marknaden gillar vilket kan komma att påverka oss på olika sätt. Vidare står vi inför vår kommande regionbildning när nuvarande Region Dalarna kommer att införlivas i Landstinget och bilda ett nytt Region Dalarna. Positivt på många sätt men fusioner av olika slag tenderar att skapa viss friktion och osäkerhet innan alla bitar faller på plats.

Tittar vi utanför Sverige så står hela EU inför den utmaning som Brexit utgör och datumet för ett brittiskt utträde ur unionen närmar sig med stormsteg. Kommer helt säkert att påverka oss men mer oklart hur. Vidare står EU inför ett avslut av innevarande programperiod och just nu pågår diskussioner kring nästa programperiods budget. Helt säkert kommer det att påverka oss i en eller annan riktning eftersom vi i vår region bygger ett flertal verksamheter kring projekt delfinansierade av EU:s strukturfonder. Fondernas storlek penningmässigt kommer naturligtvis att sätta sina spår.

Så vi står alltså inför ett antal spännande händelser den närmast tiden och osäkerheten kring var vi hamnar för mig osökt in på en Svenne Rubins låt med textraden ” den som lever får se – var så säker på det”.

Sture Ericson

Vd, Dalarna Science Park