Digitalt verktyg för egenkontroll av brandskydd med Selfcheck

Digitalt verktyg för egenkontroll av brandskydd med Selfcheck

Att känna sig trygg och säker på hotell och i olika boendemiljöer är en självklarhet. Genom Selfchecks digitala checklistor hjälper det också hotell- och fastighetsägare att själva kunna kontrollera brandskyddet och säkerheten. Vi ska bli marknadsledande, säger Niclas Björklund, Selfchecks vd och grundare, som nu är med i Dalarna Science Parks inkubator och får affärscoachning.

Bakom företaget Selfcheck finns Niclas Björklund, som tillsammans med frun Ulrica har skapat systemet som underlättar för bland annat hotellägare att sköta sina brandskyddskontroller på ett helt nytt sätt. Konkurrenten är egentligen helt vanligt papper och penna, säger Niclas, men vi har utvecklat ett digitalt verktyg som underlättar och säkerställer egenkontroller för hotell men även för andra typer av byggnader och fastigheter.

Allt började med en idé om smarta checklistor för Lustigsgården Bed&breakfast i Rättvik som Ulrica och Niclas köpte för sju år sedan. I samband med renoveringen hade de kontakt med räddningstjänsten för brandskyddskontroll. Enligt lagen ska internkontroll göras en gång i kvartalet och minst en gång per år tillsammans med räddningstjänsten. Ett omfattande och tidsödande men viktigt arbete, självklart; men det kunde effektiviseras, tänkte Björklunds. Och idén till Selfcheck var född.

Genom Niclas erfarenhet från ordning och reda till sjöss som sjökapten och Ulricas försäljnings- och marknadsföringskunskaper började de att själva se över egenkontrollen av brandskyddssystemet för Lustigsgården Bed&breakfast. Och här var det inte papper och penna som gällde utan ett digitaliserat system. – Vi såg redan tidigt visionen om att höja standarden för hur egenkontroller kan utföras och få så många anläggningar som möjligt digitaliserade. På så sätt ökar vi tryggheten och skapar säkrare miljöer för människor och byggnader.

Teamet och marknaden växer

Samtidigt som Niclas och Ulrica driver Lustigsgården Bed&breakfast, med milsvida vyer över Siljan, arbetar de parallellt med Selfcheck. Och de är orädda för hårt arbete och ser samtidigt många möjligheter att utveckla de båda verksamheterna parallellt. Men de vill göra det med kvalitet och inte kvantitet.

För ett strukturerat utvecklat affärskonceptet av Selfcheck har de nu byggt ett team med ytterligare två delägare, Emil Nilsén med kompetens inom projektledning och digitalisering samt en kille i Stockholm som försäljningschef. Målet just nu är att rekrytera en utvecklare och ett säljteam som kan etablera produkten i hela landet. Om ett par år ska Selfcheck bestå av minst 15 personer och ambitionen är att växa ytterligare varefter behoven finns.

I kristider behöver man vara kreativ

Selfchecks största utmaning just nu är att begränsa erbjudandet då denna digitala plattform kan tillämpas inom en uppsjö av områden och verksamheter. Fokus har hittills varit bostadsrättsföreningar och hotell. På grund av rådande pandemi, kan noteras att efterfrågan på  bl a hotellbokningar minskat och i princip upphört. Paradoxen med detta är dock att efterfrågan istället ökat för Selfcheck. Nu står hotellrummen tomma och installationer lättare kan genomföras.

– Vårt fokus har legat på de små hotellen men nu ser vi istället att det var de stora som var mest intresserade. Genom bra kontakter direkt in i organisationerna och justering av vårt digitala system för större fastigheter och datamängder har vi nu accelererat istället för stagnerat. Vi har även fått in fastighetsbolag och bostadsrättsföreningen som nya kunder, samt andra spännande förfrågningar. Vi ser egentligen inga begränsningar av kunder, till exempel så knackar kommunala fastighetsbolag runt om i Sverige på och vill vara med, berättar Ulrica.

Affärsutveckling med inkubatorn

– Vi vill jobba strukturerat och smart med vårt digitala egenkontrollsystem, säger Niclas. För drygt ett år sedan fick de kontakt med inkubatorn genom rekommendationer. Tillsammans har de strategiskt arbetat med utveckling av teamet, tjänsten, ledarskap, styrelse och ägarskap. Fokus just nu ligger på finansiering och utveckling av plattformen samt försäljningsteamet, och här arbetar de med affärscoachen Karin Burgaz.

Det är en ynnest att få arbeta med en produkt där utmaningen är att begränsa erbjudandet när kunderna knackar på, jämfört med att fokusera på att värka fram leads och potentiella affärer, säger Karin Burgaz. Selfcheck har en enorm potential med sin skalbara och pedagogiska produkt i en värld där kontroll är en stigande trend. Och den trenden kommer förmodligen inte minska efter COVID -19.

Internationellt finns det självklart en marknad för Selfcheck också; Norge samt ligger nära tillhands och i USA finns det redan etablerade kontakter.

– Vi ska utnyttja denna tid av virus för att jobba effektivt och skaffa oss kunskap samt ha bra kontakt med kunder för att bli svårkopierade av konkurrenter. Tidsmonopolet är vårt och ingen gör exakt det vi gör idag och vi ser ytterligare marknader i framtiden. Systemet går att utveckla hur mycket som helst, vi skruvar på det och matchar de behov som finns. Vi jobbar efter en linje och ska inte bli för bred. Vi har utvecklat detta för användarna och inte för utvecklarna, menar Niclas. Vi ska bli marknadsledande och med Selfcheck ska både kunder och användare känna sig säkra och trygga. Vårt digitala verktyg förenklar användarnas arbete, är tidsbesparande och gör det roligare!