Search

Distanskurs för upphandling av solcellssystem

Distanskurs för upphandling av solcellssystem

Under våren erbjuder ecoINSIDE i samarbete med Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna en kostnadsfri distanskurs för upphandling av solcellssystem.

Kursen riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader så som flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.

Kursen består av ett flertal förinspelade föreläsningar om totalt ca 5 timmar som deltagarna får tillgång till  under våren 2018 och avslutas med en fysisk träff (workshop) i Karlstad den 15 maj och ger kursdeltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera läranderesultatet. Under denna träff arbetar vi med ett konkret upphandlingsexempel.

Sista anmälningsdag 5 april.

Intresserad?

Mer info och anmälan här.

Sara Skärhem

Projektledare ecoINSIDE

070-680 46 44

Felicia Casselbrant

Kommunikation

070-667 22 82

ecoINSIDE

ecoINSIDE ska göra inre Skandinavien ledande inom miljödriven utveckling innan år 2020. Projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; solenergi och ...

Läs mer