ecoINSIDE 1 växlar upp till ecoINSIDE 2

ecoINSIDE 1 växlar upp till ecoINSIDE 2

ecoINSIDE är ett projekt som främjat klimatdriven tillväxt i Inre Skandinavien och har genomförts som ett samarbete mellan Dalarna, Värmland, Akershus och Hedmark. Fokusområden har varit solenergi & energisystem, hållbart byggande och hantering av restresurser med syfte att stimulera företag och organisationers FoU- och innovationsarbete och miljöer genom samarbete i gränsregionen. På så sätt har projektet bidragit till både värdeskapande och till att lösa miljö- och klimatutmaningarna. Ca 40 partners har deltagit under perioden 1/7 2015 till 30/6 2018 med finansiering av Interreg Sverige Norge med €4,452,771.
Nu har ecoINSIDE avslutats och växlar upp till det fortsatta projektet ecoINSIDE2 i ytterligare tre år.

Varför har Dalarna Science Park deltagit i projektet?

ecoINSIDE, och tidigare FEM-projekten, har byggt upp ett starkt och väl fungerande gränsöverskridande nätverk inom sol, bygg och avfall, vilka alla tre är intressanta för vår region. Samarbetet med Högskolan Dalarna och ByggDialog Dalarna har varit och är värdefullt och byggs starkt tack vare detta projekt vilket är värdefullt för Dalarna Science Park.

Vad gjorde vi och vilka resultat erhölls?

 • Tre gränsöverskridande nätverk drivs inom solenergi & energisystem, hållbart byggande och restresurser. Främst i regionen Inre Skandinavien (Dalarna, Värmland, Akershus och Hedmark) men har översikt och bra kontakter med större delarna av Sverige och Norge.
 • 224 företag som fått stöd
 • 45 företag som fått stöd för att introducera för marknaden nya produkter
 • 56 företag som fått stöd för att introducera för företaget nya produkter
 • ca 130 företag som deltog i gränsöverskridande transnationella och/eller interregionala forskningsprojekt.
 • 26 forskningsinstitut som deltog i gränsöverskridande transnationella eller interregionala forskningsprojekt
 • 27 deltagande organisationer i gränsöverskridande forskningsprojekt
 • 26 demonstrations- och testprojekt
 • 5 samarbetsavtal mellan olika forskningsinstitut

 – Glädjande är att många av resultatet har nåtts med råge, säger Sara Skärhem, projektledare Dalarna

Resultat i Dalarna:

 • 11 förstudier
 • 21 nya arbetstillfällen
 • 3 företag
 • 5 län som samverkat
 • 17 examensarbeten

Övriga resultat och information

 • Projektet deltog i EWRC, European Week of Region and Cities, i Bryssel, ett tillfälle som gav möjlighet att ge input till den hantering av administration mot Interreg som inte är hanterbar främst på den svenska sidan. Lärorikt, kanske ej så framgångsrikt då det är svårt att påverka systemet.
 • ecoINSIDE största projektet inom Interreg Sverige-Norge
 • ecoINSIDE är högst rankade Interreg-projektet
 • ecoINSIDE ses och lyfts fram som gott exempel och föregångare gällande kommunikation, hur företag involveras i innovationsarbete, banbrytande och ifrågasättande

Glädjande besked för ecoINSIDE

Interreg Sverige Norge har beviljat ansökan om ecoINSIDE2 för ytterligare tre år. Detta projekt kommer att bygga vidare på de goda resultat som arbetats fram under de senaste tre åren.

Läs mer