Elvägen sätter fart på kreativiteten – och affärerna

Elvägen sätter fart på kreativiteten – och affärerna

Världens första elektrifierade väg, Elväg E16, finns nu strax utanför Sandviken. Om allt faller väl ut kan den komma att förlängas in i Dalarna. Ett experiment som lockar både inhemska och utländska besökare.

På den aktuella vägsträckan har stolpar som bär upp elledningarna placerats ut med sextio meters mellanrum. Stolparna skyddas av ett räcke. Systemet är automatiskt, men under demonstrationsperioderna, en vecka i månaden, är anläggningen bemannad. Rastplatsen bredvid teststräckan är också försedd med en elslinga för att testa start och stopp med lastbil. Just nu är det en hybridlastbil som trafikerar sträckan och till våren kommer ytterligare en.

Bakom projektet finns Trafikverket som vill undersöka om det går att ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med klimatvänligare alternativ. För att få fram beslutsunderlag har en två kilometer lång demonstrationssträcka byggts mellan Sandviken och Kungsgården.

Anledningen till att elvägen hamnade just här handlar bland annat om trafikmiljön men också om väderleksförhållandena och topografin.

Lokala underleverantörer gynnas

Industrin ska vara drivkraften i elvägen och målet är att skapa vinster för de transportföretag som väljer att köra på den i framtiden. El är billigare än diesel så åkerierna kommer att kunna sälja billigare transporter, samtidigt som CO2-utsläppen kommer att minska rejält. Region Gävleborgs roll är att skapa förutsättningar för regional utveckling, tillväxt och livskvalitet.

Forskning och utveckling

När det gäller stolparna skulle de även kunna användas för andra syften. Exempelvis skulle de kunna montera belysning och sensorer som underlättar trafikledning, väderobservationer eller kommunikation på dem. En hel del forskning och utveckling pågår parallellt.

Många besökare har visat intresse och även internationellt. Besökarna kommer från länder som Tyskland, Holland, Ungern och Korea, förutom de nordiska grannar. Även flera engagerade företag har varit engagerade i projektet, både transportköpare och leverantörer, som håller på att bygga upp kunnande inom det här området.

Technical Visits leder till affärer

Anders Sundvall på Green Business Region berättar att organisationen arbetar med att organisera och arrangera Technical Visits för utländska besökare som vill se och lära sig mer om svensk miljöteknik, i detta fall elvägen.

– Vi ingår i ett nationellt samarbete för att attrahera utländska intressenter av miljötekniska lösningar att besöka Sverige.

”Världens första” och ”världens största” är ofta epitet som lockar företag och myndigheter som har till uppgift att jobba med gröna och smarta tekniklösningar.

– I slutänden är det meningen att de utländska besöken ska leda till affärer, säger Anders Sundvall.

Att olika aktörer samarbetar för att lyckas är en förutsättning.

– Vi i Region Gävleborg vill självklart göra vad vi kan för att bidra till utveckling genom att ta emot besökare som är intresserad av grön teknik, säger Helena Fahlstedt.

Faktaruta

  • Projektet är ett samarbete mellan industri, akademi och myndigheter. Region Gävleborg samordnar.
  • Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania och Siemens är huvudfinansiärer.
  • I besökscentret vid Sandbacka Park samlas olika forsknings-, utecklings- och projektgrupper  för att arbeta med frågor kring säkerhet, affärsmodeller, regelverk, drift, underhåll och utveckling av kringtjänster.
  • Projekt Elväg E16 pågår till 2018.

Elvägen sätter fart på kreativiteten – och affärerna

Världens första elektrifierade väg, Elväg E16, finns nu strax utanför Sandviken. Om allt faller väl ut kan den komma att förlängas in i Dalarna. Ett experiment som lockar både inhemska...

Läs mer

Elvägen sätter fart på kreativiteten – och affärerna

Världens första elektrifierade väg, Elväg E16, finns nu strax utanför Sandviken. Om allt faller väl ut kan den komma att förlängas in i Dalarna. Ett experiment som lockar både inhemska...

Läs mer