Företagsstöd skapar nya möjligheter

Företagsstöd skapar nya möjligheter

Det finns många goda projektidéer som du som företagare kan söka bidrag för. Det kan kännas svårt att veta vilken väg du ska välja för att hitta rätt finansiering för din idé. I september genomfördes webbinariet Offentlig finansiering som Dalarna Science Park genom projektet Regional främjarsamverkan bjöd in till. Representanter från sju olika aktörer berättade om sina erbjudanden och möjligheter till företag. Här kan du få en överblick på olika företagsstöd som riktar sig till små och medelstora företag och var de finna att söka.

Har du frågor kring vilka utlysningar som kan passa ditt företag eller vill du ha stöd i en specifik ansökningsprocess så boka ett möte med oss så hjälper vi dig vidare. Längst ner hittar du länken till att boka ett möte.

Företagsstöd och aktuella utlysningar i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna

 • Klimatklivet- klimatinvesteringsstöd för insatser som minskar koldioxidutsläpp. Detta stöd ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona och kan sökas av bland annat företag, organisationer och föreningar.  Läs mer om Klimatklivet hos Länsstyrelsen Dalarna.

Region Dalarna

Det finns ett antal företagsstöd som riktar sig till små och medelstora företag.

 • Särskilt investeringsstöd & företagsutveckling – stödet kan ges till både hårda och mjuka investeringar upp till 1.8 miljoner kronor.
 • Regionalt investeringsstöd – gäller större investeringar i länet och riktar sig till verksamheter i Dalarna, med undantag från Faluns och Borlänge tätorter. Stöd upp till 25 miljoner kronor och där Tillväxtverket beslutar om större investeringar.
 • Konsultcheckar för insatser vid covid-19 – konsultcheckar finns att söka för att stärka företagets kompetens genom att anlita extern kompetens för ett begränsat projekt, exempelvis ta fram en marknadsplan. Det finns fyra insatsområden: Beredskapsplan mot obestånd, Förstå och nyttja statens krispaket, Stöd i ditt ledarskap, Verksamhetsöversyn. Läs mer om regionala företagsstöd.

Tillväxtverket

 • Affärsutvecklingscheckar Digitalisering och internationalisering
  Checkarna riktar sig till företag för att stärka deras konkurrenskraft. I Dalarna är det Region Dalarna som handlägger och beslutar om dessa medel. Läs mer om affärsutvecklingscheckar.
 • C-voucher – Cirkulära affärsmodeller
  Du som företag kan få stöd från en tjänstedesigner för att utveckla din företagsidé mot en mer cirkulär affärsmodell. Sista ansökningsdag är 30 oktober 2020. Företag från hela EU är med i denna utlysning. Läs mer om C-voucher hos Tillväxtverket.
 • Robotlyftet – en del av smart industri. Öka robotisering i små och medelstora automationslösningar. Läs mer hos Tillväxtverket om Robotlyftet.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och arbetar för att öka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.

 • Innovativa startups  – Vinnova öppna i november utlysningen Innovativa Startups steg 1. Det riktar sig till unga, innovativa och jämställda företag som med hjälp av dess finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Utlysningen öppnar den 6 november 2020 och stänger 19 januari 2021. Läs mer om utlysningen Innovativa startups på Vinnova.se

Almi och Almi Invest

Erbjuder bidrag, lån och investerar genom riskkapital. Almi Invest kan numera även investera i bolag äldre än 7 år. Under pandemin stöttar de företag genom två erbjudanden; simulera din affär och bygglånet. Läs mer om Almis tjänster på almi.se.

 • Simulera din affär – ska stötta företag både i medgång och motgång.
 • Brygglånet – Från kris till hållbar framtid

Exportkreditnämnden (EKN) – din säkerhet i exportaffärer.

 • EKN finns till för stora och små exportörer, underleverantör till exportörer och deras banker. ​ De stärker ditt företags konkurrenskraft genom att minska dina betalningsrisker. När EKN garanterar en exportaffär blir det enklare att hitta finansiering.  Läs mer om EKN´s erbjudanden för mindre företag.

Marginalen bank

 • Kreatörslånet – för dig inom kulturella och kreativa näringar. Du kan förverkliga dina kreativa drömmar genom ett förmånligt lånevillkor upp till 1 000 000 kronor. Tack vare EFIs mikrograntier. Läs mer om Kreatörslånet hos Marginalen Bank.

Webbinarium Offentlig finansiering - Anna Torsgården

Webbinariet genomfördes inom ramen för projektet Regional främjarsamverkan och  finansierades av Europeiska Regionalfonden och Region Dalarna.

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57

Frida Vikström

Projektledare och hållbarhetsstrateg

073- 036 01 10

Boka ett möte

Vill du komma vidare med din idé, knyta nya kontakter eller hitta samarbeten i Dalarna, Sverige eller ute i världen? Du är välkommen att kontakta oss oavsett, vi hjälper dig ...

Läs mer