Framtidens Jakobsdalen utvecklas med innovativa idéer av internationella studenter

Framtidens Jakobsdalen utvecklas med innovativa idéer av internationella studenter

Utveckling av Borlänges nya stadsdel Jakobsdalen är igång. Under torsdagen den 31 januari samlades ett 30-tal studenter till ”Open Innovation Challenge” i Dalarna Science Park.

Målet är att skapa en helt ny stadsdel i den nuvarande Framtidsdalen. Ambitionen är att bli en spjutspets inom hållbarhet där det är attraktivt att bo, bygga och leva. Nya Jakobsdalen ska bli en stadsdel för framtiden. Studenterna från utbildningar inom byggteknik, energi, miljö, samhällsplanering mm på Högskolan Dalarna kreerade många intressanta idéer och bidrog med insikter och tankar för framtidens boendemiljöer.

Jättekul att vara en del av detta! Vi hade roligt och förhoppningsvis kommer våra idéer att vara en del av framtidens Borlänge, menar Faisa Abdi, student på Högskolan Dalarna och energiingenjör.

Under dagens gjordes inspel av experter från bland annat energi och samhällsplanering. Slutligen föredrogs lösningsförslagen för en jury sammansatt av olika intressenter i Jakobsdalen.

Frida Lacis, utvecklingsansvarig för Jakobsdalen, och en av dem som satt i juryn fick en del att ta med sig hem.

– Det var en jätterolig dag. Det kom fram många innovativa tekniska lösningar som exempelvis solcellstak över cykelbanor och smarta förslag om hantering av smältvatten. Men det som gjorde starkast intryck på mig, och som genomsyrade alla presentationer var vikten av mänskliga möten.

Syftet var att väcka kreativitet och ge nya perspektiv och skapa möjlighet för människor med kunskap, engagemang och åsikter att mötas för att stimulera ifrågasättande och nytänkande. Vilket också präglade helad dagen och de idéer som skapades.

– Vi ville testa ett arbetssätt genom att samlas kring en samhällsutmaning och det känns som något vi kan utveckla vidare och tillämpa i andra sammanhang. Detta evenemang har lärt oss mycket som vi kan förbättra. Extra roligt var deltagande av så många internationella studenter vilket bidrog till bra höjd och perspektiv på de olika lösningar som kom fram från studenterna, menar processledare Martin Jansson från Dalarna Science Park.