Framtidens proteinråvara tilldelas ÅForsk stipendium

Framtidens proteinråvara tilldelas ÅForsk stipendium

Tebritos produkt har en hög proteinhalt, neutral smak och lång hållbarhet, något som svarar väl mot framtidens globala samhällsutmaningar inom hållbar livsmedelsförsörjning.  Åsa Marten, livsmedelsagronom på Tebrito och har tilldelats ÅForsk Entreprenörsstipedium stipendium om 200 000 kr under Sveriges Innovationsriksdag den 25 april.

Juryns nominering lyder: egenskaperna hos Tebritos produkt i termer av proteinhalt, smak och hållbarhet är mycket lovande. Produkten svarar väl mot de globala samhällsutmaningarna inom hållbar livsmedelsförsörjning och mot Sveriges mål att öka graden av självförsörjning av livsmedelsproduktion. Miljöbelastningen är mycket låg. Marknaden är i hög grad internationell. Övriga applikationsområden är kosttillskott för idrottare, näringspreparat för åldringsvården eller svältdrabbade områden, samt tillsatser i djurfoder.

Hög proteinhalt

Tebritos mål är att producera en hållbar, ny proteinråvara med hög funktionalitet baserad på mjölmask och därmed vara en vital del i en klimateffektiv livsmedelsproduktion. Produkten har en neutral smak och en hög proteinhalt på 80% rent protein och kan användas som bas i såväl drycker som i fasta produkter.

ÅForsk Entreprenörsstipendium, delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Stiftelsen ÅForsk bildades 1985 och har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. I år delas stipendiet ut till Sveriges 12 mest innovatiova entreprenörer.

Läs mer om ÅForsk Entreprenörsstipendium.
Läs mer om
Swedish Incubators & Science Parks.

Tebrito deltar i Inkubatorprogrammet inom Dalarna Science Park.

Fakta Tebrito AB

Säte: Mora
Vd: Nils Österström, 070-618 08 60, nils.osterstrom@tebrito.se

Följ Tebrito på Fabecbook

Följ Tebrito på Instagram

Följ Tebrito på Twitter

Jörgen Steen

Affärsutvecklare

070-522 71 58