Search

Glädjande besked för ecoINSIDE

Glädjande besked för ecoINSIDE

Interreg Sverige Norge har beviljat ansökan om ecoINSIDE2 för ytterligare tre år. ecoINSIDE2 bygger vidare på de goda resultat som arbetats fram under de senaste tre åren. Projektet berör innovation och hållbar tillväxt inom området Inre Skandinavien, i vilket det finns ett långt samarbete mellan de fyra länen Akershus, Hedmark, Dalarna och Värmland. Projektet vill uppnå ökat värdeskapande och direkt bidra till att lösa de miljö- och klimatutmaningar vi står inför globalt.

Cirkulär ekonomi & digitalisering

Tidigare har man arbetat inom områdena Solenergi & Energisystem, Hållbart byggande och Hantering av restresurser, dessa områden vill man hålla fast vid och fortsatt bygga vidare på genom att utnyttja de möjligheter som cirkulär ekonomi och digitalisering innebär. Inom ramen för ecoINSIDE2 sätts tre nya fokusområden upp; Cirkulär Ekonomi i Inre Skandinavien, Skandinaviskt Center för Solenergi & Energisystem och ZEIS ( Zero Emission Inner Scandinavia).

Ledande inom miljödriven affärsutveckling

ecoINSIDE2 ska fortsätta samarbetet över gränserna med målet att Inre Skandinavien ska vara en ledande region inom grön tillväxt, detta genom bl.a. miljödriven affärsutveckling, få fram fler innovationer och öka kunskapsöverföring och idéutveckling mellan starka forskningsmiljöer, investorer och andra företag.

Projektperioden är 2018-07-01 – 2021-06-30.

På den svenska sidan är Arvika kommun projektägare och Dalarna Science Park står som projektledare.

Sara Skärhem

Projektledare ecoINSIDE

070-680 46 44

Felicia Casselbrant

Kommunikation

070-667 22 82