GREEN BUFFERS – INNOVATIONEN SOM UTVECKLAR TÅGBRANSCHEN OCH RÄDDAR LIV!

GREEN BUFFERS – INNOVATIONEN SOM UTVECKLAR TÅGBRANSCHEN OCH RÄDDAR LIV!

Varje år inträffar ca 1900 tågolyckor i världen, dvs mer än fem om dagen. Olyckor som kan få förödande konsekvenser för både människor och samhället. Roger Danielsson har genom sitt företag RXD skapat en synkroniserad krockdämpare för tåg, dvs en energidämpare i kopplingen mellan tågvagnarna. En storslagen innovation med syfte att rädda människoliv och förändra framtidens spårburna trafik. Genom Dalarna Science Park får RXD coachning i affärsutveckling med fokus på hållbara process-innovationer.

-Jag har alltid gillat att skapa och utveckla nya koncept, säger innovatören Roger Danielsson, på RXD i Avesta. Efter utbildningen vid Högskolan Dalarna har jag arbetat på flera både större och mindre företag i Dalarna och rest över hela världen. Fokus har hela tiden varit försäljning och utveckling samt skapande av nya lösningar. Tåg har successivt blivit ett specialområde där jag fördjupat mig och sett både brister, utmaningar och möjligheter. Och det är alltså detta som jag nu tagit vidare, menar Roger. Tillsammans i projektteamet vill vi bidra till att erbjuda säkrare, hållbara, effektivare och lättare lösningar till tåg.


Exempel på tågolycka, Portugal 2020. Källa: picture-alliance/AP Photo/S. Azenha

Sverige är ett framstående land inom tåg, och vi har en bra kunskap med teknik och säkerhet. Men det finns många länder som har hög kunskap inom detta område t ex Frankrike och Tyskland, Italien och Japan för att nämna några, påstår Roger.

-Vi i bolaget RXD har nu tagit fram ett patenterat säkerhetssystem som fördelar energin vid olyckor och därmed kan man undvika urspårning – därav vår slogan Stay on Track. Tågen blir också säkrare i och med att det är specifika zoner på tågen som tar upp energin. Enligt tidigare utredningar från Haverikommissionen har det varit för stumma kopplingar som direkt eller indirekt bidragit till urspårningar.

-Ytterligare en del i innovationen är ”GREEN BUFFERS cloud service”, berättar Roger Danielsson. När en olycka inträffat registreras den digitalt och information skickas vilken del av kopplingen som har skadats via ett kontrollcenter. Detta innebär att exakt rätt del kan bytas ut och materialåtgången effektiviseras. Vi arbetar hållbart och klimatsmart och detta kan dessutom underlätta arbetet för t ex Haverikommissionen när olyckorna ska utredas.


Figur 2: den digitala resan GREEN BUFFERS cloud service

Genom Dalarna Science Park har RXD gått igenom en hållbarhetsmodul där man tittar på olika utmaningar och möjligheter att påverka inom klimat, ekonomi och sociala aspekter. Innovationen inkluderar spårbarhetsmöjlighet av materialet och tillsammans med en initierad livscykelanalys utvecklas produkten för att bidra till minsta möjliga klimatpåverkan.

– Vi vet att GREEN BUFFERS kommer att bidra till att lösa många problem i tågtrafiken. Vi ser att den kan fungera i all spårbunden trafik, som spårvagnar, tunnelbanevagnar, snabbtåg etc. Tidigare i år gjorde vi verkliga tågtester på dämparfunktionen och innan dess testades materialet tillsammans med SSAB. Vi för även en tät dialog med leverantörer, expertis inom tågtillverkning och slutanvändning för att lanseringen ska fungerar optimalt. Vi vill att våra kunder ska få en produkt och tjänst som håller hundraprocentig funktion och kvalitet, både för nya tåg och uppgradering av befintliga tåg. Just därför vill vi möjliggöra ett nära samarbete med relevanta aktörer så som koppeltillverkare, vagnsbyggare och slutkunder/operatörer; alla involverade ska få möjlighet att använda denna säkra och hållbara lösning, menar Roger.

Genom Dalarna Science Parks inkubator arbetar man just nu med att bygga upp en fungerande process-innovation, ta fram en marknadsföringsstrategi och utveckla hållbarhetsfrågorna.

-Under den första perioden i inkubatorn har RXD passerat avgörande tekniska ”milestones” och verifierat att produkterna håller vad de lovar i verkliga krocktester. Vi har även arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till tekniken och dess användning. GREEN BUFFERS passar otroligt väl in i omställningen från vägburen till spårbunden person- och godstransport. Nu väntar ett spännande skede med marknadsintroduktion och dialog med stora internationella aktörer, säger Jörgen Steen, affärscoach Dalarna Science Park.

I samband med Dalarna Science Park kommer RXD även att få möjligheter att koppla ihop sig med andra bolag, potentiella kunder och samarbetspartners. Genom plattformen Ignite finns möjligheter till matchmaking, s.k. möten mellan köpare och säljare. Och här ser Roger potential för framtiden.

-Vi ska bli världsledande med GREEN BUFFERS, och ser att vi kan sälja till kunder internationellt direkt. Och då är det fantastiskt med nätverk och samarbeten av olika slag. Genom vår förmåga till ett integrerat samarbete med involverade aktörer i hela värdekedjan vill vi kunna erbjuda våra kunder en hållbar konkurrensförmåga – i alla led.

Roger Danielsson med sig av tre goda råd till andra företagare;

  • Ha passionen för det du/ni gör och omge er med bra och härliga medarbetare
  • Var öppensinnad för ny kunskap och sök stöd, t.ex. genom företagsinkubatorn
  • Tänk strategiskt inom hållbarhet – det ska vara integrerat och göras på riktigt!

*RXD – Research eXchange Development

Mer information om RXD 

 

Jörgen Steen

Affärsutvecklare

070-522 71 58

Utveckla din idé

Har du en affärsidé som du vill testa? Oavsett hur långt du har kommit med din idé är du välkommen att delta i denna digitala workshop. Du får träffa en ...

Läs mer

Från idé till affärsmodell

Har du en affärsidé och drömmer att förverkliga den? Du känner att det finns ett stort intresse för din idé på marknaden men så uppstår nästa fråga: hur ska man ...

Läs mer