HÅLLBART FÖRETAGANDE MED NYA METODER

HÅLLBART FÖRETAGANDE MED NYA METODER

Nu ska små och medelstora företag bli mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter. Gemensamma processer, metoder och verktyg ska få ett stort antal företag att bidra till en hållbar utveckling. Dalarna Science Park är ansvariga för projektet som startade 1 september.

Kraven på hållbarhet för företag blir allt tuffare. Regler och lagar kräver ansvar. I Sverige ska vi vara klimatneutrala år 2045 och globalt är det Agenda 2030 som gäller. På stora företag ställs t ex krav att hållbarhetsredovisa. Men även mindre företag utmanas då de utgör ett led i värdekedjan där hållbarhet krävs av alla aktörer. De stora företagen vet att det kostar att inte hålla hållbarhetslöften.
Av de som arbetar med hållbarhet saknar omkring hälften interna styrdokument och färre än var tredje företag utvärderar sitt hållbarhetsarbete och effekterna av dessa. Bland de företag som inte bedriver något hållbarhetsarbete alls är fler än 50 procent småföretag. Kunskapsbrist, tid och resurser är oftast förklaringen och det som efterfrågas är konkreta verktyg, praktiskt stöd och ökad kunskap för konkreta resultat.

Smarta hållbara metoder för företag

Här vill Dalarna Science Park göra skillnad och startar nu projektet ”smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag”. Projektet är en samverkan mellan BizMaker i Sundsvall, Krinova Incubatur & Science Park i Kristianstad, Stockholm Innovation & Growth AB (STING), Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Allies AB, Falu Energi och Vatten, Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge Energi. Finansiering kommer från Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Falu Energi & Vatten samt Borlänge Energi.

– Företagens behov är det viktiga och vi vill möta dessa behov. Vi vill också skapa gemensamma smarta processer, användarvänliga metoder och praktiska verktyg som passar företagen i deras vardag, säger projektledare Frida Vikström. Många företag vill arbeta med hållbarhet, men vet inte riktigt hur. Genom detta projekt är förhoppningen att företagen går från ord till handling på ett enkelt sätt och tack vare samarbetet med flera andra science parks sprids verktygen och metoderna och tillsammans kommer vi att få ett mer hållbart företagande.

För mer information: kontakta Frida Vikström, Dalarna Science Park

Frida Vikström

Affärsutveckling och Finansieringslots

073-067 12 82

Hitta rätt finansiering

Har du en projektidé som du vill söka bidrag för? Känns det svårt att veta vilken väg du ska välja för att hitta rätt finansiering? Eller är du intresserad av ...

Läs mer