Hållbart företagande med nya metoder

Hållbart företagande med nya metoder

Små och medelstora företag har med nya metoder utmanats att bli konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter. Detta har gjorts genom projektet Smarta Metoder för Hållbarhet i inkubatorbolag, som nu ärbavslutat, men arbetet med att integrera hållbarhet i inkubatorbolag fortsätter.  

Kraven på hållbarhet för företag blir allt tuffare. Regler och lagar kräver ansvar. I Sverige ska vi vara klimatneutrala år 2045 och globalt finns målsättningar som Agenda 2030 och Parisavtalet. På stora företag ställs t ex krav att hållbarhetsredovisa. Men även mindre företag utmanas då de utgör ett led i värdekedjan där hållbarhet krävs av alla aktörer.  

Av de som arbetar med hållbarhet saknar omkring hälften interna styrdokument och färre än var tredje företag utvärderar sitt hållbarhetsarbete och effekterna av dessa. Bland de företag som inte bedriver något hållbarhetsarbete alls är fler än 50 procent småföretag. Kunskapsbrist, tid och resurser är oftast förklaringen och det som efterfrågas är konkreta verktyg, praktiskt stöd och ökad kunskap för konkreta resultat.

Smarta hållbara metoder för företag 

Dalarna Science Park har drivit projektet ”smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag”. Projektet har drivits i samverkan mellan BizMaker, Krinova Incubator & Science Park, Stockholm Innovation & Growth AB (STING), Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Allies AB, Falu Energi och Vatten, Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge Energi. Finansierat  från Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Falu Energi & Vatten samt Borlänge Energi. 

Inom ramarna för projektet har ett verktyg för att integrera hållbarhet i inkubatorbolag utvecklats. Verktyget bygger på Agenda 2030 och ISO 26 000 i första hand.  

-Verktyget har testats i workshops med flertalet inkubatorbolag och utfallet har varit väldigt positivt. Många företag har hittat nya utvecklings- och affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet. Workshopen har också fungerat som en utbildning i hållbarhetsbegreppet och i Agenda 2030. Vidare har många av inkubatorföretagarna uttryckt att de känner sig motiverade och inspirerade att fortsätta att utveckla sitt hållbarhetsarbete efter genomförd workshopvilket är väldigt roligt, säger projektledare Frida Vikström 

Verktyget har också spridits till andra science parks och inkubatorer genom utbildningstillfällen. Över 30 inkubatorer och science parks och drygt 90 personer har tagit del av verktyget och flera av dem har även börjat använda verktyget i sina verksamheter. 

Som en del i arbetet med att möta rådande samhällssituation har verktyget också tagits fram i en digital variant och finns tillgängligt i plattformarna Mural och Miro och finns på både svenska och engelska.  

Projektet Smarta Metoder för Hållbarhetär nu avslutat, men arbetet med att integrera hållbarhet i inkubatorbolag fortsätter.  

För mer information: kontakta Frida Vikström, Dalarna Science Park 

Frida Vikström

Affärsutveckling och Finansieringslots

073-067 12 82

Hitta rätt finansiering

Har du en projektidé som du vill söka bidrag för? Känns det svårt att veta vilken väg du ska välja för att hitta rätt finansiering? Eller är du intresserad av ...

Läs mer