Search

Hitta rätt finansiering

Hitta rätt finansiering

Finansiering är en förutsättning för att kunna utveckla och driva ett företag!

För företag finns ett stort antal nationella projektutlysningar hos olika myndigheter som Vinnova, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Energimyndigheten mm. Vi vet att det kan verka övermäktigt och alltför tidskrävande för ett mindre företag att hålla reda på alla möjligheter som finns. Vi kan bistå med att hitta rätt, att tipsa om olika utlysningar och att fungera som bollplank vid författande av ansökningar.

Är ni ett litet eller medelstort företag och har projektidéer som ni vill diskutera med oss, är ni intresserade av att ta reda på om det finns utlysningar som kan passa er eller vill ni ha stöd i en specifik ansökningsprocess?

Kontakta oss gärna!

Läs mer på www.verksamt.se/dalarna

Frida Vikström

Administration och Finansieringslots

073-067 12 82

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Internationaliseringsstöd

Driver du ett nytt företag som vill nå nya marknader? Sök internationaliseringsstödet! Det riktar sig till nya och innovativa företag i Dalarna som har vill utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för en ...

Läs mer

Bedömningskriterier för internationaliseringsstöd

Internationaliseringsstödet riktar sig till unga och innovativa företag i Dalarna som har potential att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för en internationell marknad. Stödet ska användas till internationella resor och uppgår maximalt ...

Läs mer