Search

Hur målmedveten är du och din organisation?

Hur målmedveten är du och din organisation?

Möten mellan människor förändrar världen och tillsammans måste vi arbeta för att uppnå en hållbar utveckling!

Hur arbetar du och din organisation med hållbarhet och hållbar utveckling?

Fyll gärna i formuläret med 5 snabba  frågor om de globala målen och hållbarhet.

 

Hur målmedveten är du?

 

Vi på Dalarna Science Park är intresserade av hur vi tillsammans kan uppnå en en hållbar utveckling.

Är du intresserad av FNs 17 globala hållbarhetsmål och vill läsa mer så finns information här: www.globalamalen.se

Christina Sjöberg

Ansvarig Kontakt & Kommunikation

070-352 31 98

Ann-Louise Larsson

Kommunikation

070-695 62 92