Hur ska kunskapen öka om bioekonomi och samtidigt nå entreprenörer inom medelstora företag?

Hur ska kunskapen öka om bioekonomi och samtidigt nå entreprenörer inom medelstora företag?

Hur kan man öka kunskapen om bioekonomi och samtidigt nå entreprenörer inom medelstora företag?

Det är en utmaning som projektet Bioinno ska jobba med i tre år fram till 2022. I Dalarna är Kerstin Granath nyanställd och har sin bas på Dalarna Science Park. Hon kommer att fokusera på just Dalarna och har ett tydligt samarbete med kollegorna i Värmlands Paper Province, som också är projektägare.

– Jag ska förutom att öka kunskapen och samordna processerna över länsgränserna även öka inflödet av medelstora företag och entreprenörer som är intresserade att testa nytt och tillverka prototyper i biobaserade material, berättar Kerstin . Det finns t ex en stor 3D-skrivare i Sysslebäck som kan tillverka skogliga prototyper av biokomposit, dvs fiberbaserat material som utvinns ur skogen och ersätter plaster.

Enklare och tydligare vägar för kunskap och tester

Den nytta som Kerstin ser för Dalarna är att få ta del av den erfarenhetsbank och kunskap man byggt upp i Paper Province i Värmland. Men också att stärka arenan och utveckla arbetet för ökad kunskap inom just biobaserat material i Dalarna. Hon vill även ge entreprenörer och medelstora företag en tydlig ingång och tillgång till testbäddar och försöksarenor för att just testa och utveckla material och produkter.

– Vi vill öka inflödet av idéer och stimulera till ett entreprenöriellt tänkande för att underlätta för företag att utvecklas och att nya ska starta. Vi vill också göra innovationsstödssystemet tydligt och att processen ska vara snabb, enkel och tydlig för företagarna och entreprenörerna. Oavsett om du befinner dig i Dalarna eller i Värmland så ska du kunna röra dig fritt över länsgränsen.

Klimatsmarta nya bioprodukter

Inom Bioinno vill man även nå branscher som idag inte är direkt kopplade till skogsnäringen. Självklart tänker man hållbart med syfte att hitta klimatsmarta alternativ och ersätta plast och andra miljöfarliga material med biobaserade material.

– Jag ser framför mig ett ökat intresse för miljövänliga produkter och att vi tydligt kan visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling, säger Kerstin Granath.

FAKTA: Bioinno främjar entreprenörskap inom skoglig bioekonomi i Värmland och Dalarna. Syftet är att stötta skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Även arbeta med innovations- och entreprenörsprocesser som rådgivning, forskarkontakter, prototyper, vägar ut på marknaden mm. I projektet som pågår mellan 2019 – 2022 ingår projektägarna Paper Province, Dalarna Science Park, IUC Dalarna, the Wood region i Torsby.

Stefan Jansson

Projektledare

072-200 76 35