Information med anledning av coronaviruset 

Information med anledning av coronaviruset 

Med anledning av Coronaviruset i samhället vill vi ge dig som företagare nyttiga och intressanta länktips som underlättar din vardag i dessa tider.

Behöver ditt företag extra stöd just nu? Vi vet att detta påverkar många företag och är mån om att kunna ge det stöd vi kan för att underlätta för dig. Kontakta oss gärna. 

Vi vill fortsätta träffa dig som företagare och erbjuder dig gärna digitala möten, men föredrar du ett fysiskt möte går det också bra och då försäkrar vi oss en extra gång att du är fullt frisk. Om medarbetare på Dalarna Science Park har symtom arbetar vi hemma och kan då komma att boka om eventuella fysiska möten till digitala möten. Kanske är det i dessa tider vi ska passa på att bli riktigt vassa på digitala möten! 

Företag får stöd baserat på omsättningstapp, 30 april

Regeringen har presenterat den 30 april ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Det senaste stödet är ett omsättningsbaserat stöd för bolag som tappat mer än 30% av sin omsättning under mars och april månad, jämfört med samma månader 2019. Stödet beräknas träda i kraft 1 juli och betalas ut via skatteverket. Läs mer på regeringen.se om omställningsstödet

Uppdaterad information om regeringens tidigare förändringar riktade mot företag, 15 april

Under måndagen den 14 april 2020 höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff med en presentation av två förändringar på tidigare aviserade stöd till företag till
följd av Covid-19.

 • Utökade möjligheter till korttidsarbete (permitteringar)
  Arbetsgivare kommer under maj, juni och juli ha möjligheten att utnyttja korttidsarbete med nedsättning upp till 80% av arbetstiden från tidigare tak på 60%. Nedsättning till 20% innebär att arbetstagaren går ner till 88% av lönen och arbetsgivaren betalar 28% av lönekostnaden. Inkluderar man även de nedsatta arbetsgivaravgifterna för små företag kan kostnaden för arbetsgivaren reduceras ned till 16%. Läs mer om regeringens förslag om korttidspermitteringar
 • Ändrad anståndsränta på skattebetalningar.
  Kostnadsräntan för nyttjand av det första stödpaketets möjlighet till uppskjutna skatteinbetalningar, inklusive återbetalning av tidigare inbetalda skatter, ändras nu efter beslut i Riksdagens
  Finansutskott. Ny årsränta kommer att bli 3,14% från tidigare 6,6%. Läs mer på regeringen.se om Likviditetsförstärkning via skattekontot

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, 9 april

Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Här kan du läs om vilka branscher den tillfälliga rabatten berör.
Regeringens pressmeddelande om tillfälliga rabatter för hyreskostnader i utsatta branscher.

Region Dalarna stöttar företagare med kostnadsfri extern rådgivning, 6 april

Det finns möjlighet att köpa extern konsulthjälp för max 20 000 kr per insatsområde som finansieras helt med stöd från Region Dalarna.

De insatsområden man tagit fram är i korthet:

 • Beredskapsplan mot obestånd – exempel på insatser kan vara att ta fram en krisplan för ekonomin, likviditetsbudget, tolka och omförhandla affärskontrakt, eventuellt upprätta kontrollbalansräkning
 • Förstå och nyttja statens krispaket
 • Stöd i ditt ledarskap – exempel på insatser kan vara arbetsrätt, chefsstöd, svåra samtal och stresshantering
 • Verksamhetsöversyn – exempel på insatser kan vara att se över affärsmodellen, validera kunskap, skapa nya värdeerbjudanden.

Läs mer på regiondalarna.se

Regeringens krispaket för svenska småföretag, 25 mars:

 • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • Åtgärder riktade mot mindre företag

Läs mer om regeringens krispaket för svenska småföretag

Regeringens stödpaket för svenska företag 20 mars:

 • Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att kunna utöka sin utlåning till små och medelstora företag. Detta är en utökning med drygt 50% av Almis kapitalbas. Mer information på www.almi.se
 • Exportkreditnämnden (EKN) kreditgarantiramen ökas från 450 till 500 miljarder kronor. EKN har regeringens uppdrag att främja svenska exportföretag och EKN:s nya garantier riktar sig till både små och stora företag. Läs mer på Exportkreditnämnden
 • Svensk Exportkredit (SEK) får sin låneram utökad från 125 till 200 miljarder kronor. SEK vänder sig till medelstora och stora exportföretag och lånar ut pengar till dessa och deras utländska köpare. Läs mer på SEK.

Dessutom kommer idrott och kultur få 500 miljoner kronor vardera enligt ett särskilt paket som även presenterades den 20 mars.

Regeringen har tagit fram ett stödpaket med åtgärder riktade mot företag som i korthet innebär: 

Mer info på regeringen.se

Utöver detta har Almi och bankerna generellt en positiv syn på att hjälpa sina kunder med amorteringsbefrielser för de som drabbats av sjunkande intäkter etc med anledning av Coronasmittan. Läs med hos Almi.  

Staten stöttar också bankerna genom olika åtgärder för att säkerställa att det finns pengar att låna ut till företagen.   

Här hittar du fler länkar som kan vara aktuella för dig som företagare:

Information på verksamt.se för dig som företagare 

Företagarna har också information som kan stötta dig som företagare  

Svenskt näringsliv – Information till dig som företagare

Vi finns här för er företagare så tveka inte att kontakta oss för att bolla aktuella situationer för dig.  

Uppdaterad: 30 april

Victoria Ställberg

Chef Företagsutveckling

070-671 04 51

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Jörgen Steen

Affärsutvecklare

070-522 71 58

Christina Sjöberg

Chef kommunikation

070-352 31 98